HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk štítků

background image

Tisk štítků

z

Štítky vložte s orientací odpovídající pokynům v části

„Orientace médií“ na stránce 48

.

z

Tiskněte maximálně 50 listů štítků ze zásobníku 1.

z

Používejte pouze štítky, které jsou doporučeny k tisku na laserových tiskárnách. Přesvědčte se, zda štítky splňují dané
specifikace. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

VAROVÁNÍ

Nedodržením těchto pokynů může dojít k poškození zařízení.

background image

5 Tisk

62

Tisk na zvláštní papír

CSWW

Zvláštní upozornění:

z

Neplňte zásobník 1 na plnou kapacitu, nebot´ štítky mají větší gramáž než papír.

z

Nepoužívejte štítky, které se odlepují od nosného listu, jsou pomačkané nebo jinak poškozené.

z

Nepoužívejte štítky, u kter ých je vidět nosný list. (Štítky musí pokr ývat celou plochu nosného listu bez odkr ytých míst.)

z

Nevkládejte do zařízení list štítků, kter ý jím již jednou prošel. Samolepicí vrstva je určena pouze na jeden průchod tiskárnou.

z

Netiskněte na obě strany štítků.