HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk s volitelným přijímačem HP Fast InfraRed (FIR)

background image

Tisk s volitelným přijímačem HP Fast InfraRed (FIR)

Volitelný přijímač HP Fast InfraRed (FIR) umožňuje bezdrátový tisk z libovolného přenosného zařízení (např. z přenosného počítače)
kompatibilního se standardem IrDA pomocí zařízení HP LaserJet 9000 Series.

Pro navázání spojení stačí umístit vysílající infračer vený por t (FIR) do dosahu přijímače. Spojení může být znemožněno překážkami,
jako je ruka, papír, přímé sluneční světlo nebo silné světlo dopadající přímo na jeden z por tů FIR.

Poznámka

Další informace naleznete v uživatelské příručce dodávané s rozhraním HP Fast InfraRed.