HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstranění soukromé úlohy

background image

Odstranění soukromé úlohy

Soukromá úloha je z pevného disku zařízení automaticky odstraněna po jejím uvolnění k tisku uživatelem. Pokud chcete úlohu odstranit
bez jejího vytisknutí, postupujte takto.

Odstranění soukromé úlohy

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Načíst úlohu.

3

Přejděte na položku Uživatelské jméno.

4

Přejděte ke své úloze.

5

Přejděte na položku Odstranit a pak stiskněte položku OK. (Vedle položky Odstranit by měl být zobrazen

symbol klíče.)

6

Pomocí číselné klávesnice zadejte kód PIN a pak stiskněte položku OK.

background image

5 Tisk

73

Ukládání tiskové úlohy

CSWW