HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ukládání tiskové úlohy

background image

Ukládání tiskové úlohy

Uživatel může uložit tiskovou úlohu na pevný disk zařízení, aniž by ji vytiskl. Později lze tuto úlohu kdykoliv vytisknout z ovládacího
panelu zařízení. Uživatel může například chtít uložit formulář, kalendář, časový rozvrh nebo účetní výkaz, ke kter ým mají přístup další
uživatelé a mohou je vytisknout.

Chcete-li tiskovou úlohu uložit na pevný disk, vyber te v ovladači při tisku úlohy ze zařízení možnost Uložená úloha.

Poznámka

Funkce uložené úlohy využívá volnou pamět´ RAM zařízení, pokud nemá zařízení nainstalovaný pevný disk. Pokud tuto funkci
využíváte příliš často, společnost HP doporučuje nainstalovat doplňkový pevný disk.

Vytvoření uložené úlohy

V ovladači vyber te možnost Uložená úloha a zadejte uživatelské jméno a název úlohy. Úloha se nevytiskne, dokud není její tisk
požadován ze zařízení. Viz

„Tisk uložené úlohy“ na stránce 73

.