HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstranění uložené úlohy

background image

Odstranění uložené úlohy

Úlohy uložené na pevném disku zařízení lze odstranit pomocí ovládacího panelu.

Odstranění uložené úlohy

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Načíst úlohu.

3

Stisknutím položky Uživatelské jméno zobrazte seznam úloh.

4

Přejděte ke své úloze a stiskněte položku OK.

5

Přejděte na položku Odstranit a pak stiskněte položku OK.

Pokud je u položky Odstranit zobrazen

symbol klíče, k odstranění úlohy je nutné zadat kód PIN. Viz

„Tisk soukromé úlohy“ na

stránce 71

.

background image

5 Tisk

75

Vytvoření úlohy r ychlého kopírování

CSWW