HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk uložené úlohy

background image

Tisk uložené úlohy

Uživatel může vytisknout úlohu uloženou na pevném disku zařízení pomocí ovládacího panelu.

Tisk uložené úlohy

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Přejděte k položce Načíst úlohu.

3

Stisknutím položky Uživatelské jméno zobrazte seznam úloh.

4

Přejděte ke své úloze a stiskněte položku OK.

5

Pokud chcete vytisknout výchozí počet kopií, stiskněte položku Pokračovat. Zobrazení obrazovky se změní na údaj Počet
kopií=n

. Chcete-li změnit počet kopií, použijte číselnou klávesnici nebo přejděte na požadované číslo a stiskněte položku OK.

Pokud je u položky Tisk zobrazen

symbol klíče, jedná se o soukromou úlohu a je nutné zadat kód PIN. Viz

„Tisk soukromé úlohy“

na stránce 71

.

background image

5 Tisk

74

Ukládání tiskové úlohy

CSWW