HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Výběr výstupního umístění

background image

Výběr výstupního umístění

Výstupní umístění (přihrádku) lze vybrat v programu nebo v ovladači. (Místo a způsob výběru závisí na používaném programu nebo
ovladači.) Pokud nelze výstupní umístění vybrat v programu ani v ovladači, nastavte výchozí výstupní umístění z ovládacího panelu
zařízení.

Výběr výstupního umístění z ovládacího panelu

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Konfigurovat zařízení.

3

Stiskněte položku Tisk.

4

Přejděte na položku Výstup papíru a stisknutím položky Výstup papíru zobrazte možné výstupní přihrádky.

5

Přejděte na požadovanou výstupní přihrádku nebo zařízení a stiskněte položku OK. Vedle vybrané položky se zobrazí hvězdička (

*

).