HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vlastní nastavení provozu zásobníku 1

background image

Vlastní nastavení provozu zásobníku 1

Pro zásobník 1 lze zadat vlastní nastavení vyhovující potřebám tisku.

Zařízení lze nastavit pro tisk ze zásobníku 1:

Když je zásobník naplněn (Režim zásobníku 1 je nastaven na možnost První). Rychlost tisku může být nižší než obvykle.

z

Pouze pokud je vložený typ papíru zvlášt´ vyžadován. Režim zásobníku 1 musí být nastaven na možnost Kazeta.