HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ruční podávání papíru pomocí zásobníku 1

background image

Ruční podávání papíru pomocí zásobníku 1

Funkce ručního podávání je dalším způsobem tisku na zvláštní papír pomocí zásobníku 1, např. na obálky nebo na hlavičkový papír.
Pokud je vybráno ruční podávání, zařízení tiskne pouze ze zásobníku 1.

Pokud je v zásobníku 1 vložen papír, nastavte Režim zásobníku 1 v nabídce Manipulace s papírem na možnost První.

background image

5 Tisk

68

Tisk podle t ypu a formátu papíru

CSWW