HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk ze zásobníku 1, pokud je požadován vložený papír

background image

Tisk ze zásobníku 1, pokud je požadován vložený papír

Pokud je Režim zásobníku 1 nastaven na možnost Kazeta, zařízení používá zásobník 1 stejně jako interní zásobníky. Namísto
zjišt´ování papíru nejpr ve v zásobníku 1 odebírá zařízení papír počínaje dolním zásobníkem směrem nahoru nebo počínaje zásobníkem,
v němž je odpovídající typ nebo formát nastavený v programu, z něhož tisknete.

Pokud je to možné, nastavte t yp a formát pro zásobník v programu nebo v dialogovém okně Tisk. Pokud to není možné, nastavte typ a
formát na ovládacím panelu zařízení. (Viz

„Tisk podle typu a formátu papíru“ na stránce 68

.)

Pokud je Režim zásobníku 1 nastaven na možnost Kazeta, můžete pro zásobník 1 konfigurovat formát médií. Volbou Formát
zásobníku 1

zobrazíte seznam standardních formátů. Vyber te formát a stiskněte položku OK. Chcete-li použít vlastní formát, vyber te

možnost Zásobník 1 Vlastní a zadejte rozměr y vlastního formátu média.