HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vytváření brožur

background image

Vytváření brožur

Brožur y lze vytvořit snadno, pokud jako výstupní zařízení vyberete multifunkční dokončovací jednotku.

Přístup k funkci tisku brožur je možný z někter ých programů, jako jsou např. programy pro DTP. Informace o vytváření brožur naleznete
v uživatelské příručce programu, kter ý používáte.

Pokud používáte program, kter ý nepodporuje vytváření brožur, můžete vytvořit brožur y pomocí ovladačů HP.

Poznámka

Společnost HP doporučuje používat k přípravě a náhledu dokumentů určených k tisku raději příslušné programy, než používat
k tisku a sešití brožur ve hřbetu ovladač HP.

Vytvoření brožur y pomocí ovladače probíhá ve třech krocích:

z

Příprava brožur y: Umístěte stránky na list, aby tvořily brožuru (postavení stránek brožur y). Dokument lze sestavit pomocí programu
nebo pomocí funkce tisku brožur v ovladači HP.

z

Přidání obalu: Výběrem odlišné pr vní stránky a použitím jiného t ypu papíru lze k brožuře přidat obal. Lze také přidat obal ze
stejného typu papíru, jaký je použit pro brožuru. Formát obalu brožur y musí být shodný s formátem ostatních listů. Obaly však
mohou mít jinou gramáž než zbytek brožur y.

z

Sešití ve hřbetu: Papír je nutné vložit do zařízení kratší hranou. Multifunkční dokončovací jednotka brožuru sešije uprostřed (sešití
ve hřbetu). Pokud brožura obsahuje pouze jeden list papíru, dokončovací jednotka ho přehne, ale nesešije. Pokud brožura
obsahuje více listů papíru, dokončovací jednotka sešije a pak přehne maximálně 10 listů na jednu brožuru.

Funkce tisku brožur pomocí multifunkční dokončovací jednotky umožňuje sešití ve hřbetu a přehnutí brožur z následujících formátů
papíru:

z

A3

z

A4

z

Letter

z

Legal

z

Ledger

Podrobné informace o vytváření brožur naleznete v příručce Použití multifunkční dokončovací jednotky na adrese

www.hp.com/lj9000

.

background image

5 Tisk

84

Vytváření brožur

CSWW

background image

6 Údržba zařízení

85

Přehled

CSWW

6