HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vytvoření úlohy rychlého kopírování

background image

Vytvoření úlohy rychlého kopírování

Funkce r ychlého kopírování vytiskne požadovaný počet kopií tiskové úlohy a zkopíruje úlohu na pevný disk zařízení. Další kopie tiskové
úlohy lze vytisknout později. Tuto funkci lze pomocí ovladače vypnout.

Výchozí počet různých úloh r ychlého kopírování, které lze v zařízení uložit, je 32. Pomocí ovládacího panelu lze nastavit jiný výchozí
počet. Viz

„LIMIT UKLÁDANÝCH ÚLOH=32“ na stránce 211

.

Vytváření úloh rychlého kopírování

VAROVÁNÍ

Pokud je k uložení novějších úloh r ychlého kopírování v zařízení nutné další místo, zařízení odstraní jiné úlohy r ychlého
kopírování počínaje nejstaršími. Chcete-li určitou úlohu uložit tr vale a zabránit jejímu odstranění v případě nedostatku místa,
vyber te místo možnosti Rychlé kopírování možnost Uložená úloha.

V ovladači vyber te možnost Rychlé kopírování a zadejte uživatelské jméno a název úlohy.

Pokud úlohu odešlete k tisku, zařízení vytiskne počet kopií zadaný v ovladači. Postup tisku více r ychlých kopií pomocí zařízení
naleznete v části

„Tisk dalších kopií úloh r ychlého kopírování“ na stránce 76

.

background image

5 Tisk

76

Vytvoření úlohy r ychlého kopírování

CSWW