HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstranění úlohy rychlého kopírování

background image

Odstranění úlohy rychlého kopírování

Pokud již úlohu r ychlého kopírování nepotřebujete, odstraňte ji ze zařízení. Pokud je k uložení nových úloh r ychlého kopírování v
zařízení nutné další místo, zařízení automaticky odstraní jiné úlohy r ychlého kopírování počínaje nejstaršími.

Poznámka

Uložené úlohy r ychlého kopírování lze odstranit z ovládacího panelu nebo ze sof twaru HP Web Jetadmin.

Odstranění úlohy rychlého kopírování

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Načíst úlohu.

3

Stisknutím položky UŽIVATELSKÉ JMÉNO zobrazte seznam úloh.

4

Přejděte ke své úloze.

5

Přejděte na položku Odstranit a pak stiskněte položku OK.

Pokud je u položky Odstranit zobrazen

symbol klíče, k odstranění úlohy je nutné zadat kód PIN. Viz

„Tisk soukromé úlohy“ na

stránce 71

.

background image

5 Tisk

78

Ověření a podržení úlohy

CSWW