HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk dalších kopií úloh rychlého kopírování

background image

Tisk dalších kopií úloh rychlého kopírování

V této části je popsán způsob tisku dalších kopií úlohy uložené na pevném disku zařízení z ovládacího panelu.

Tisk více kopií úlohy rychlého kopírování

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Načíst úlohu.

3

Stisknutím položky Uživatelské jméno zobrazte seznam úloh.

4

Přejděte ke své úloze a stiskněte položku OK.

5

Chcete-li vytisknout výchozí počet kopií, přejděte k dalšímu kroku. Jinak následujícím postupem zkontrolujte nebo změňte
požadovaný počet kopií:

a

Přejděte k položce Počet kopií. Počet požadovaných kopií se zobrazí v horní části okna.

b

Chcete-li změnit počet kopií, použijte číselnou klávesnici nebo vyber te nový počet a stiskněte položku OK.

6

Přejděte na položku Tisk a stiskněte položku

S

TAR T

. Úloha se vytiskne.

Pokud je u položky Tisk zobrazen

symbol klíče, k tisku úlohy je nutné zadat kód PIN. Viz

„Tisk soukromé úlohy“ na stránce 71

.

background image

5 Tisk

77

Vytvoření úlohy r ychlého kopírování

CSWW