HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Základní pokyny k tisku

background image

Základní pokyny k tisku

V této části jsou uvedeny základní pokyny k tisku v případě nastavení možností z ovladače tohoto zařízení (systém Windows) nebo z
ovladače Apple LaserWriter (počítače Macintosh). Pokud je to možné, nastavte možnosti zařízení z používaného programu nebo z
dialogového okna Tisk. Většina programů pro systémy Windows a Macintosh tento způsob nastavení zařízení umožňuje. Pokud není
nastavení pomocí programu nebo ovladače možné, musíte jej provést na ovládacím panelu zařízení.

Tisk

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír. Pokyny naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením, na
adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

nebo v části

„Orientace médií“ na stránce 48

.

2

Pokud vkládáte média vlastního formátu do zásobníku 2, zásobníku 3 nebo do zásobníku 4 nebo pokud vkládáte média jakéhokoli
formátu do zásobníku 1, nastavte zásobník na rozpoznávání formátu vloženého papíru. Informace naleznete v příručce s názvem
Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

3

Nastavte formát papíru.

Š

Windows: V nabídce Soubor klepněte na položku Vzhled stránky nebo Tisk. Pokud vyberete položku Tisk, zkontrolujte, zda
je vybráno toto zařízení, a klepněte na položku Vlastnosti.

Š

Macintosh: Z nabídky Soubor vyber te položku Vzhled stránky. Zkontrolujte, zda je vybráno toto zařízení.

4

V poli formátu papíru vyber te některou z těchto možností:

Š

Název přidělený používanému formátu papíru.

Š

Vlastní

5

Vyber te možnost orientace Na výšku nebo Na šířku.

6

Pokud není spuštěn ovladač, klepněte v nabídce Soubor na položku Tisk. V programech v systému Windows klepněte také na
položku Vlastnosti.

background image

5 Tisk

56

Základní pokyny k tisku

CSWW

7

V poli zdroje papíru vyber te zásobník, z něhož chcete odebírat papír, nebo vyber te typ a formát papíru. Viz

„Tisk podle t ypu a

formátu papíru“ na stránce 68

.

8

Vyber te další požadovaná nastavení, např. oboustranný tisk, vodoznak nebo odlišnou pr vní stránku. Další informace o těchto
nastaveních naleznete u jednotlivých úloh v této části.

9

Výchozím výstupním umístěním je standardní výstupní přihrádka. Toto umístění používejte jako výstup pro většinu typů médií včetně
štítků, transparentních fólií a silného papíru. Lze také vybrat výstupní příslušenství jako např. odkládací zásobník nebo sešívačku s
odkládacím zásobníkem.

10

Úlohu vytiskněte pomocí příkazu Tisk.

background image

5 Tisk

57

Výběr výstupní přihrádky

CSWW