HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Funkce a výhody zařízení

background image

Funkce a výhody zařízení

Zařízení HP LaserJet 9000mfp nebo HP LaserJet 9000Lmfp je určeno ke sdílení v rámci pracovní skupiny a umožňuje uživatelům
digitální odesílání černobílých a barevných dokumentů, kopírování dokumentů a odesílání tiskových úloh do zařízení. Zařízení funguje
jako samostatné zařízení a nevyžaduje připojení k počítači. Kromě tisku v rámci sítě lze všechny funkce spouštět z ovládacího panelu
zařízení.

Kopírování a odesílání

z

režimy pro text, obrázky a kombinované dokumenty s textem i obrázky,

z

funkce Přerušení úlohy (v logickém místě),

z

více stránek na list (uspořádání „n-up“),

z

výzvy k zásahům operátora (např. k uvolnění uvíznutého papíru),

z

funkce automatické konfigurace výstupu na základě nastavení zařízení,

z

možnost kopírovat knihy,

z

kompatibilita s elektronickou poštou,

z

funkce PowerSave pro úsporu energie,

z

oboustranné skenování během jednoho průchodu.

Tisková kazeta

z

stránka stavu spotřebního materiálu s informacemi o stavu toneru, počtu stránek a formátech používaného papíru,

z

speciální konstrukce kazet nevyžadující protřepání,

z

zjišt´ování originálních tiskových kazet HP,

z

automatické odstranění těsnicí pásky kazet y.

background image

1 Základní informace

11

Funkce a výhody zařízení

CSWW

Možnosti manipulace s papírem

z

Vstup

Š

Zásobník 1 (víceúčelový zásobník): Víceúčelový zásobník na papír, transparentní fólie, štítky a obálky. Má maximální
kapacitu 100 listů papíru nebo 10 obálek.

Š

Zásobníky 2a 3: Dva zásobníky na 500 listů papíru. Tyto zásobníky automaticky zjišt´ují standardní formát y papíru do
maximálního formátu Ledger nebo A3 a umožňují tisk na papír vlastního formátu.

Š

Zásobník 4 (vstupní zásobník na 2 000 listů): Tento zásobník automaticky zjišt´uje standardní formáty papíru do
maximálního formátu Ledger nebo A3 a umožňuje tisk na papír vlastního formátu.

Š

Automatický podavač dokumentů (ADF): Má maximální kapacitu 100 listů papíru.

Š

Zařízení pro oboustranný tisk: Slouží k oboustrannému tisku (tisku na obě strany papíru).

z

Výstup

Š

Výstup automatického podavače dokumentů: Má maximální kapacitu 100 listů papíru.

Š

Odkládací zásobník na 3 000 listů papíru: Má možnost stohování maximálně 3 000 listů papíru.

-

Přihrádka 1 (přihrádka na listy lícem nahoru): Má maximální kapacitu 125 listů papíru.

-

Přihrádka 2 (přihrádka na listy lícem dolů): Má maximální kapacitu 3 000 listů papíru. Výstupní přihrádky jsou součástí
výstupních zařízení.

Š

Sešívačka s odkládacím zásobníkem na 3 000 listů papíru: Umožňuje sešívání na více místech maximálně 50 listů papíru v
jedné úloze nebo zpracování vrstvy papíru v maximální tloušt´ce 5,5 mm.

-

Přihrádka 1 (přihrádka na listy lícem nahoru): Má maximální kapacitu 125 listů papíru.

-

Přihrádka 2 (přihrádka na listy lícem dolů): Má maximální kapacitu 3 000 listů papíru. Výstupní přihrádky jsou součástí
výstupních zařízení.

Š

Multifunkční dokončovací jednotka: Umožňuje stohování 1 000 listů, sešívání 50 listů na jeden dokument a přeložení a
sešívání ve hřbetu až 10 listů brožur y.

-

Odkládací zásobník (Přihrádka 1): Má maximální kapacitu 1 000 listů papíru.

-

Přihrádka na brožury (Přihrádka 2): Má maximální kapacitu 50 brožur.

background image

1 Základní informace

12

Funkce a výhody zařízení

CSWW

Připojení

z

tři vstupní/výstupní patice rozšíření (EIO) podporující následující kar ty:

Š

připojení pro kopírování vysokou rychlostí,

Š

pevný disk,

Š

Fast Ethernet 10/100TX, kterou lze nahradit některou z těchto volitelných karet:

-

USB, sériové,

-

LocalTalk,

-

Ethernet (10Base-T, 10Base2),

-

Token Ring,

z

paralelní připojení,

z

r ychlý infračer vený přijímač HP Fast InfraRed Connect (FIR),

z

připojení Foreign Inter face Harness (FIH) (AUX),

z

konektor HP JetLink,

z

tiskový ser ver HP Jetdirect.

Ekologické funkce

z

Nastavení PowerSave umožňuje úsporu energie (splňuje směrnice E

NERGY

S

TAR

® - pouze HP LaserJet 9000mfp).

z

V zařízení je použita velká část recyklovatelných součástí a materiálů.

Poznámka

Další informace naleznete v části

„Ochrana životního prostředí“ na stránce 246

.

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru umožňují inovovat firmware zařízení. Chcete-li stáhnout nejnovější firmware, navštivte stránku

www.hp.com/go/lj9000_firmware

a postupujte podle pokynů na obrazovce. Ke snadnému zasílání aktualizací firmwaru na více tiskáren

používejte sof tware HP Web Jetadmin (na adrese

www.hp.com/go/webjetadmin

).

background image

1 Základní informace

13

Funkce a výhody zařízení

CSWW

Pevný disk HP EIO

Pevný disk EIO umožňuje uložení určitých tiskových úloh, tr valé uložení stažených písem a formulářů v zařízení a podporuje
technologii RIP ONCE. Na rozdíl od běžné paměti tiskárny je mnoho položek na pevném disku EIO v zařízení zachováno i po jeho
vypnutí. Písma stažená na pevný disk EIO jsou k dispozici všem uživatelům zařízení.

Pevný disk EIO lze ochránit proti zápisu pomocí sof twaru pro zvýšení zabezpečení.

Uživatelé systému Windows

Pomocí nástroje HP Správa disků lze odstraňovat soubor y a spravovat písma ve velkokapacitním zařízení pro ukládání dat. Viz

„Nástroj

HP Správa disků“ na stránce 260

. Další informace naleznete v nápovědě sof twaru zařízení.

Společnost Hewlett-Packard příležitostně představuje nové sof twarové nástroje určené pro dané zařízení a příslušenství. Tyto nástroje
jsou k dispozici v síti Internet. Další informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na
adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Uživatelé systému Macintosh

Ke stahování písem a souborů použijte nástroj HP LaserJet Utilit y. Další informace naleznete v části

„Nástroj HP LaserJet Utility

(Macintosh)“ na stránce 19

nebo v elektronické nápovědě v příručce HP LaserJet Utility Guide dodávané se softwarem

HP LaserJet Utility.

background image

1 Základní informace

14

Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu

CSWW