HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nápověda typu „Co to je?“

background image

Nápověda typu „Co to je?“

Zařízení poskytuje informace o všech položkách na dotykové obrazovce grafického displeje. Na obrazovce nejvyšší úrovně stiskněte
položku Nápověda a pak položku Co to je?. Po stisknutí položky Co to je? se zobrazí dialogové okno s výzvou „Nápovědu zobrazíte
stisknutím kterékoli položky.“ Po stisknutí položky se zobrazí dialogové okno s informacemi o této položce. Po přečtení těchto
informací skr yjte dialogové okno Co to je? dotykem v kterémkoli prázdném místě.

Na obrazovkách dalších úrovní lze nápovědu zobrazit stisknutím

umístěného je umístěno v pravém horním rohu obrazovky.