HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nápověda typu „Zobrazit postup“

background image

Nápověda typu „Zobrazit postup“

Nápověda typu Zobrazit postup obsahuje ukázky postupu při používání funkcí zařízení.

1

Stiskněte položku Nápověda.

2

Stiskněte položku Zobrazit postup. V okně s rejstříkem položek nápovědy typu Zobrazit postup lze pomocí posuvníku označit a
vybrat požadované téma.

3

Stiskněte položku OK.

Položka Zobrazit postup se zobrazuje také v okně Co to je?, pokud je vybraná položka funkcí obsahující příkazy. Pokud např.
stisknete položku nápovědy typu Co to je? a pak stisknete položku Vylepšení, zobrazí se v dialogovém okně tlačítko Zobrazit postup.
Stisknutím tlačítka Zobrazit postup lze zobrazit informace o způsobu zlepšení kvalit y kopií.

Vytisknout toto téma

Kterékoli téma z nápovědy t ypu Zobrazit postup lze vytisknout stisknutím tlačítka Tisk tohoto tématu v horní části dialogového okna
Zobrazit postup.

background image

2 Ovládací panel

21

Přehled

CSWW

2