HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ovladače

background image

Ovladače

Ovladače umožňují přístup k funkcím zařízení a umožňují komunikaci počítače se zařízením (pomocí jazyka zařízení).

Ovladače dodávané se zařízením

Nejnovější ovladače jsou k dispozici na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

. V závislosti na konfiguraci počítačů se systémem

Windows instalační program pro sof tware automaticky zkontroluje, zda má počítač přístup k síti Internet a možnost získaní nejnovějších
ovladačů.

Vyberte správný ovladač pro své potřeby.

Vyber te ovladač na základě způsobu používání zařízení.

z

Při použití ovladače PCL 6 plně využijete všech výhod funkcí zařízení. Pokud není nutná kompatibilita s předchozími ovladači PCL
nebo se staršími zařízeními, je doporučován ovladač PCL 6.

z

Pokud chcete, aby byl vzhled výtisků srovnatelný s výtisky ze starších zařízení, nebo pokud potřebujete podporu písem z modulů
DIMM, používejte ovladač PCL 5e.

z

Pokud je nutná kompatibilita s jazykem PostScript Level 3, používejte ovladač PS.

Zařízení automaticky přepíná mezi jazyky tiskárny PS a PCL.

Pro počítače Macintosh používejte ovladač tiskárny Apple LaserWriter 8.6 nebo vyšší, což je ovladač PS.

PCL 5e

PCL 6

PS

a

a.

Emulace jazyka PostScript (PS) Level 3 se v této uživatelské příručce označuje jako PS.

Windows 9

X

a Windows Me

9

9

9

Windows NT 4.0 a Windows 2000

9

9

9

počítač Macintosh

b

b.

Zahrnuty jsou pouze soubor y PostScript Printer Description (PPD). (Viz

„Soubor y PostScript Printer Description (PPD) a

Printer Dialog Extension (PDE)“ na stránce 19

.) Pokud potřebujete ovladač tiskárny Apple LaserWriter 8, je dodáván s

operačním systémem počítačů Macintosh (OS) nebo ho lze získat přímo od společnosti Apple.

9

background image

1 Základní informace

17

Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu

CSWW

Nápověda ovladače

Každý ovladač tiskárny má okna nápovědy, která lze zobrazit stisknutím tlačítka Nápověda, klávesy

F1

nebo symbolu otazníku v pravém

horním rohu ovladače tiskárny (závisí na používaném operačním systému Windows). Tato okna nápovědy obsahují podrobné informace
o konkrétním ovladači. Nápověda ovladače tiskárny je oddělena od nápovědy aplikačního sof twaru.

Dodatečné ovladače

Následující dodatečné ovladače lze stáhnout ze sítě Internet nebo si je vyžádat u autorizovaného ser visu HP nebo u poskytovatele
podpor y. Další informace naleznete na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

z

ovladače tiskárny PCL5e a PCL 6 pro systém OS/2,

z

ovladač tiskárny PS2 pro systém OS/2,

z

AutoCAD.

Poznámka

Pokud není požadovaný ovladač na disku CD nebo zde není uveden, zkontrolujte, zda není podpora zařízení součástí
instalačních disků aplikačního sof twaru nebo souborů Readme. Pokud ne, kontaktujte výrobce nebo distributora sof twaru a
požadujte ovladač pro tiskárnu.

background image

1 Základní informace

18

Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu

CSWW