HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Software pro počítače Macintosh

background image

Sof tware pro počítače Macintosh

Ovladač Apple LaserWriter verze 8.6 nebo vyšší

Ovladač Apple LaserWriter 8.6 je dodáván se systémem Mac OS nebo ho lze získat přímo od společnosti Apple.

Soubory PostScript Printer Description (PPD) a Printer Dialog Extension (PDE)

Soubor y PPD pro systém OS 9 a starší umožňují v kombinaci s ovladačem tiskárny LaserWriter 8.6 přístup k funkcím tiskárny a
komunikaci počítače se zařízením. Instalační program pro soubor y PPD a další sof tware je obsažen na disku CD. Použijte
ovladač Apple LaserWriter 8.6 dodaný s počítačem.

Pro systém OS X použijte soubor y PDE.

Nástroj HP LaserJet Utility (Macintosh)

Nástroj HP LaserJet Utility umožňuje ovládání funkcí, které nejsou k dispozici v ovladači. Ilustrované obrazovky umožňují snazší výběr
funkcí zařízení z počítače Macintosh než dosud. Nástroj HP LaserJet Utilit y lze použít k těmto účelům:

z

přizpůsobení hlášení ovládacího panelu zařízení,

z

pojmenování zařízení, přiřazení do zóny sítě, stažení souborů a písem a změna většiny nastavení zařízení,

z

nastavení hesla pro zařízení,

z

uzamčení funkcí na ovládacím panelu zařízení z počítače pro zamezení neoprávněného přístupu (viz nápověda k sof twaru zařízení),

z

konfigurace a nastavení zařízení pro použití internetového protokolu (IP),

z

inicializace disku a paměti flash,

z

správa písem v paměti RAM, na disku nebo v paměti flash,

z

správa funkcí pro podržení úloh.

Další informace naleznete v nápovědě nástroje HP LaserJet Utility.

Písma

Je nainstalováno osmdesát písem obrazovky, která odpovídají písmům PS používaným v zařízení.

background image

1 Základní informace

20

Systém nápovědy

CSWW