HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Software pro počítače Macintosh

background image

Software pro počítače Macintosh

Administrátor systému

z

obecný instalační nástroj
HP Common Installer

z

nástroj HP Disk Image

z

obecné ovladače HP pro klienta
Macintosh

Klient

z

soubor y PPD/PDE

z

nástroj HP LaserJet Utilit y*

z

Písma*

z

soubor y nápovědy* (pouze
anglicky)

background image

1 Základní informace

15

Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu

CSWW

Nejnovější ovladače, další ovladače a jiný sof tware jsou k dispozici v síti Internet. V závislosti na konfiguraci počítačů se systémem
Windows instalační program pro sof tware zařízení automaticky zkontroluje, zda má počítač přístup k síti Internet a možnost získat
nejnovější sof tware. Pokud nemáte přístup k síti Internet, k získání nejnovějšího sof twaru využijte příručku s názvem Úvod, která je na
disku CD.

K zařízení je přiložen disk CD obsahující Systém tisku HP LaserJet. Na disku CD jsou komponenty sof twaru, dokumentace a ovladače
užitečné pro uživatele a administrátor y systému. Nejnovější informace naleznete v souboru Readme.

Disk CD obsahuje sof tware navr žený pro konečné uživatele a administrátor y systému pracující v následujících t ypech prostředí:

z

Microsof t® Windows® 9

X

a Windows Millennium Edition (Me),

z

Microsof t Windows NT® 4.0 a Windows 2000,

z

IBM OS/2verze 3.0 nebo vyšší (web),

z

Apple Mac OS 7.5 nebo vyšší,

z

Linux (web),

z

AutoCAD

TM

.

Systém zařízení zahrnuje také sof tware pro administrátor y systému používající tyto sít´ové operační systémy:

z

Novell NetWare 3.x, 4.x a 5.x,

z

Microsof t Windows 9

X

a Windows Me,

z

Microsof t Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows Me,

z

Apple MAC OS (EtherTalk),

z

Linux (web),

z

UNIX® (web).

Instalace zařízení v síti se systémem UNIX a dalšími sít´ovými operačními systémy je k dispozici v síti Internet nebo u místního
autorizovaného prodejce HP.

background image

1 Základní informace

16

Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu

CSWW