HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Software pro systém Windows

background image

Sof tware pro systém Windows

K instalaci zařízení použijte systémový sof tware. Pokud zařízení instalujete v síti (Novell NetWare nebo Microsof t Windows) ze systému
Windows 9

X

, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows Me, systémový sof tware vás provede instalací a sít´ové zařízení správně

nakonfiguruje.

Poznámka

Pokud zařízení používáte v síti, sít´oví klienti a ser ver y musí mít správnou konfiguraci, aby byla možná sít´ová komunikace.

K další konfiguraci a správě sít´ových zařízení používejte sof tware HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin je řídicí
nástroj využívající prohlížeč, kter ý by měl být nainstalován pouze v počítači administrátora systému. Nejnovější seznam
podporovaných hostitelských systémů naleznete v elektronickém oddělení Péče o zákazníky HP na adrese

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Přístup k ovladači pro systém Windows

Při konfiguraci je přístup k ovladači možný jedním z následujících postupů:

Poznámka

Nastavení provedená v ovladači a v aplikaci potlačí nastavení ovládacího panelu. (Nastavení sof twarové aplikace potlačí
nastavení ovladače.)

Operační systém

Dočasná změna nastavení
(ze softwarové aplikace)

Změna výchozího nastavení
(u všech softwarových aplikací)

Windows 9

X

a

Windows Me

V nabídce Soubor klepněte na položku Tisk a
potom klepněte na položku Vlastnosti. (Vlastní
kroky se mohou lišit; toto je nejběžnější
metoda.)

Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
Nastavení a poté klepněte na Tiskárny.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu požadované
tiskárny a vyber te položku Vlastnosti.

Windows NT 4.0 a
Windows 2000

V nabídce Soubor klepněte na položku Tisk a
potom klepněte na položku Vlastnosti. (Vlastní
kroky se mohou lišit; toto je nejběžnější
metoda.)

Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
Nastavení a poté klepněte na Tiskárny.
Klepněte pravým tlačítkem a vyber te položku
Výchozí nastavení dokumentu nebo
Vlastnosti.

background image

1 Základní informace

19

Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu

CSWW