HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Asiakirjojen lähettäminen

background image

Asiakirjojen lähettäminen

Tuote skannaa 600 pikselin tarkkuudella tuumaa kohti (ppi). Laitteella voi skannata mustavalkoisia ja värillisiä originaaleja.
Aseta originaali skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen. Skannerin lasilla voi skannata kaikenkokoisia
tulostusmateriaaleja, esimerkiksi epäsäännöllisiä asiakirjoja, kirjoja, nidottuja asiakirjoja, aiemmin taiteltuja asiakirjoja ja
valokuvia.

Voit valita oletusasetukset tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset ovat seuraavat:värillinenPDF (vastaanottajalla on oltava Adobe®

Acrobat®

-katseluohjelma sähköpostiliitteen katseluun)

A4-kokoisten alkuperäisten lähettäminen skannerin lasilta tai automaattisesta
asiakirjansyöttölaitteesta

Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat skannata ja lähettää A4-kokoisia alkuperäiskappaleita niin, että laitteen
oletusasetukset ovat käytössä.

1

Aseta asiakirja skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin.

Graafisen kosketusnäytön toiminto:

2

Valitse Lähetysasetukset.

Lähetysasetukset-ikkuna korvaa Kopioasetukset-ikkunan. Pienennä/suurenna-asetus katoaa, koska tätä vaihtoehtoa ei voi
käyttää lähetettäessä.

3

Valitse Sähköposti.

4

Valitse Lähettäjä: ja kirjoita sähköpostiosoitteesi näyttöön tulevalla näppäimistöllä.

Huomautus

Korjaa kirjoitusvirheet valitsemalla

.

5

Valitse Vastaanottaja: ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.

6

Valitse Kopio: ja kirjoita niiden vastaanottajien sähköpostiosoitteet, joille haluat lähettää kopion. Jos haluat lähettää
piilokopion johonkin sähköpostiosoitteeseen, valitse Piilokopio: ja kirjoita vastaanottajan osoite.

7

Valitse Aihe: ja kirjoita sähköpostin aihe.

8

Valitse OK.

background image

3 Digitaalinen lähettäminen

32

Digitaalinen lähettäminen

9

Paina

A

LOITA

-painiketta.

Ohjauspaneelin tilarivillä näkyy seuraava viesti:

Digitaalista lähetystä käsitellään

.

Asetusten muuttaminen

Ennen asiakirjan lähettämistä voit muuttaa seuraavia asetuksia:Skannausoletukset: Valitse Mustavalkoinen tai Värillinen.Tiedostotyyppi: Valitse PDF, TIFF, MTIFF tai JPG.

Tiedostoja voidaan lähettää sähköpostiosoitteisiin missä tahansa seuraavista tiedostomuodoista:PDF: PDF-tiedostomuoto on oletusasetus, jolla saavutetaan paras mahdollinen tekstin ja kuvan yleislaatu.
Vastaanottaja voi lukea PDF-tiedostoja vain, jos hänellä on käytössään Adobe Acrobat -lukuohjelma. Tätä
tiedostomuotoa käytettäessä tuloksena on yksi sähköpostiliite, joka sisältää kaikki skannatut sivut.JPG: JPG-tiedosto ei ole laadultaan yhtä hyvä kuin PDF, mutta vastaanottaja voi tarkastella JPG-tiedostoa millä
tahansa Internet-selaimella. Tätä tiedostomuotoa käytettäessä tuloksena on useita sähköpostiliitteitä, joista kukin
sisältää yhden skannatun sivun. Vastaanottaja voi muokata JPG-tiedostoja ja tuoda niitä eri ohjelmiin.TIFF: TIFF-tiedostomuoto on standarditiedostomuoto, joka on yhteensopiva useimpien tietokoneohjelmien kanssa ja
jota vastaanottaja voi muokata. Tätä tiedostomuotoa käytettäessä tuloksena on useita sähköpostiliitteitä, joista kukin
sisältää yhden skannatun sivun.MTIFF: MTIFF on monisivuinen TIFF-tiedostomuoto, jossa tallennetaan useita skannattuja sivuja yhteen
sähköpostiliitteeseen.

Huomautus

MTIFF- ja PDF-tiedostot voidaan jakaa useisiin sähköpostiliitteisiin, jos verkko asettaa rajoituksia lähetettävien
sähköpostiliitteiden koolle.

Asiakirjan lähettäminen useille vastaanottajille

1

Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen kuvapuoli alaspäin.

2

Valitse Lähetysasetukset.

3

Valitse Sähköposti.

4

Valitse Lähettäjä: ja kirjoita sähköpostiosoitteesi näyttöön tulevalla näppäimistöllä.

5

Valitse Vastaanottaja: ja kirjoita ensimmäisen vastaanottajan sähköpostiosoite. Lisää puolipiste valitsemalla
ensimmäisen vastaanottajan sähköpostiosoitteen kirjoittamisen jälkeen Enter näytössä olevasta näppäimistöstä. Kirjoita
sitten seuraava sähköpostiosoite.

background image

3 Digitaalinen lähettäminen

33

Digitaalinen lähettäminen

6

Voit tarkastella vastaanottajaluetteloa napsauttamalla Vastaanottaja:-tekstirivin vieressä olevaa alanuolta.

7

Valitse Kopio: ja kirjoita niiden vastaanottajien sähköpostiosoitteet, joille haluat lähettää kopion. Jos haluat lähettää
piilokopion johonkin sähköpostiosoitteeseen, valitse Piilokopio: ja kirjoita vastaanottajan osoite.

8

Valitse Aihe: ja kirjoita sähköpostin aihe.

9

Valitse OK.

10

Paina

A

LOITA

-painiketta.

Ennustavan tekstinsyötön käyttäminen

Ennustava tekstinsyöttö otetaan käyttöön, kun kirjoitat jotakin Lähetä sähköpostiin -toiminnon Vastaanottaja-, Kopio- tai
Lähettäjä-ikkunaan. Kun kirjoitat jonkin osoitteen tai nimen näppäimistöikkunassa, laite etsii automaattisesti sitä vastaavia
osoitteita osoitekirjan luettelosta ja näyttää ensimmäisen vastaavan osoitteen. Voit valita laitteen ehdottaman nimen
valitsemalla Enter tai jatkaa kirjoittamista, kunnes ennustava tekstinsyöttö löytää oikean nimen tai osoitteen. Jos kirjoitat
merkin, joka ei vastaa mitään luettelossa olevaa kohdetta, ennustava tekstinsyöttö poistetaan näytöstä. Tämä tarkoittaa sitä,
että kirjoitat osoitetta, jota ei löydy osoitekirjasta.

background image

3 Digitaalinen lähettäminen

34

Osoitekirjan käyttäminen