HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Osoitekirjan käyttäminen

background image

Osoitekirjan käyttäminen

Voit lähettää kohteen useille vastaanottajille käyttämällä laitteen osoitekirjatoimintoa. Lisätietoja osoitelistojen
määrittämisestä saa järjestelmänvalvojalta.

Vastaanottajaluettelon luominen

Graafisen kosketusnäytön toiminto:

1

Valitse Lähetysasetukset.

2

Valitse Sähköposti.

3

Valitse Vastaanottaja:, niin näyttöön tulee näppäimistöikkuna.

4

Kirjoita nimen ensimmäinen kirjain.

Huomautus

Jos et kirjoita nimen ensimmäistä kirjainta, laite aloittaa etsimisen osoiteluettelon alusta.

5

Valitse

, niin näyttöön tulee osoitekirja.

6

Osoitekirjassa siirrytään vierityspalkilla. Jos haluat vierittää luetteloa nopeasti, pidä vierityspalkin nuolta alhaalla.

7

Valitse vastaanottajan nimi ja napsauta sitten Lisää-painiketta.

Voit valita jakeluluettelon myös valitsemalla Ryhmä tai lisätä vastaanottajan paikallisesta luettelosta valitsemalla Paikallinen.
Valitse haluamasi nimet ja lisää ne sitten vastaanottajien luetteloon valitsemalla Lisää.

Voit poistaa vastaanottajan luettelosta valitsemalla ensin poistettavan vastaanottajan ja sitten Poista.

8

Vastaanottajaluettelossa olevat nimet näkyvät näppäimistöikkunan tekstirivillä. Jos vastaanottajaa ei löydy osoitekirjasta,
voit tarvittaessa lisätä vastaanottajan luetteloon kirjoittamalla tämän sähköpostiosoitteen näppäimistöllä. Kun olet
tyytyväinen vastaanottajaluetteloon, valitse OK.

9

Valitse näppäimistöikkunasta OK.

10

Kirjoita tarvittaessa osoite (tai osoitteita) Lähetä sähköpostiin -ikkunan Kopio:- ja Aihe:-kenttiin. Voit tarkastella
vastaanottajaluetteloa koskettamalla Vastaanottaja:--tekstirivin vieressä olevaa alanuolta.

11

Valitse OK.

12

Seuraa graafisen kosketusnäytön tilariville tulevia ohjeita.

background image

3 Digitaalinen lähettäminen

35

Lisätietoja