HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Diagnostiikka-valikko

background image

Diagnostiikka-valikko

Järjestelmänvalvojat voivat tämän valikon avulla paikantaa vikoja ja ratkaista tukos- ja tulostuslaatuongelmia.

Tuote

Arvot

Selitys

TULOSTA
TAPAHTUMALOKI

Luo lokalisoidun LIFO-luettelon 50 viimeisimmästä virhelokin merkinnästä.
Tulostetussa tapahtumalokissa näkyy virhenumero, sivumäärä, virhekoodi ja
kuvaus tai henkilöllisyys.

NÄYTÄ
TAPAHTUMALOKI

Järjestelmänvalvoja voi selata tapahtumalokin merkintöjä ohjauspaneelista.
Tapahtumalokissa on 50 viimeisintä tapahtumaa.

ASETA
PAPERIRATATESTI

Luo testisivun, joka auttaa tuotteen paperinkäsittelytoimintojen testaamisessa.

HUOLTOTESTI

Laitteistotesteissä käytetään tuotteen käynnistyksen yhteydessä tehtävää
sisäistä diagnostiikkaa. Diagnostiikka tarjoaa työkaluja niiden ongelmien
selvittämiseen, joista laiteohjelmisto ei ilmoita.

SKANNERITESTIT

Näiden avulla järjestelmänvalvoja voi ongelmatilanteessa tehdä erilaisia
skanneriin liittyviä testejä. Järjestelmänvalvoja tekee skanneritestit yhdessä
huoltoteknikon kanssa.

OHJAUSPANEELI

Tämän avulla järjestelmänvalvoja voi ongelmatilanteessa tehdä ohjauspaneeliin
liittyviä testejä. Järjestelmänvalvoja tekee ohjauspaneelitestit yhdessä
huoltoteknikon kanssa.

background image

256