HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A

background image

A

A4-arkki

Leveä A4 -asetukset 202
lisääminen 47, 48
ohita asetukset 201

A4-paperi

digitaalinen lähettäminen 31

aaltoilu, vianmääritys 145

ADF (automaattinen asiakirjansyöttölaite)

käyttäminen kopioimiseen 40
syöttöhäiriöt 86
tekniset tiedot 11

aikakatkaisuasetukset

I/O 213
säilytetyt työt 208
virransäästötila 208

Alkutilavalikko 217
alustuslevy, DIMM-moduulien asentaminen 223
Apple LaserWriter -tulostinohjain 16, 19
Apple Mac -käyttöympäristö 15
arvokenttä PCL-komennoissa 230
asennetut kirjoitinkielet ja asetukset 171
asentaminen

EIO-kortit 227
massamuistivälineet 227
muisti 221

asettelu, useita sivuja arkilla 64
asetukset

alkuasetusten palauttaminen kopiointia varten 44
asetussivu 171
kopioiminen 23
kuvan laatu 205
muuttaminen digitaalista lähettämistä varten 32
muuttaminen ohjauspaneelin kautta 23
nykyisten näyttäminen 26
ohjauspaneelin käyttäminen 23

Hakemisto

background image

Hakemisto

257

ohjauspaneelin muuttaminen 252
tallentaminen 62
tarkasteleminen ja nykyisen muuttaminen 27
tehdasasetusten palauttaminen 23
vaununpalautus 204

asetussivu

tietoja 171
tulostaminen 191

asiakasohjelmat 14
asiakastuen www-sivut 243
asiakirjat

digitaalinen lähettäminen 31
kopioiminen 36
tulostaminen 46

asiakirjojen lähettäminen 31
askel, fonttiasetukset 203
aukot

asennetut kirjoitinkielet ja asetukset 171
DIMM 219, 221
EIO 219

auto setup, vianmääritys 152
AutoCAD

ohjain 17
ohjelmat 15

automaattinen asiakirjansyöttölaite

käyttäminen digitaaliseen lähettämiseen 31
sivun suunta 26

automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF), ks. ADF
(automaattinen asiakirjansyöttölaite)
automaattiset jatkamisasetukset 209
AUX-liitäntä 12