HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - E

background image

E

EconoMode -asetukset 206
edut ja ominaisuudet

digitaalinen lähettäminen 30

ei takasivua 64
EIO-kiintolevy

ominaisuudet 13

EIO-kortit

asentaminen 227
aukot 219
puskuri täynnä -viestit 131

EIO-laajennuspaikat 12, 227
EIO-levy

ei tunnistettu 160
tiedostohakemisto, tulostaminen 176, 191
työn säilytys 208
vianmääritys 154
viestit 121

EIO-valikko 215
elohopean käyttö 242
Energy Star

noudattaminen 240
www-sivu 240

ennustava tekstinsyöttö 33
ensimmäinen sivu

erilainen paperi 63
nopeus, vianmääritys 155

Ensimmäinen-tila 67
EPS-tiedostot, vianmääritys 157
epämuotoiset merkit, vianmääritys 144
epätäydelliset sivut, vianmääritys 156
erikoismateriaalit, tulostaminen 60
erilainen ensimmäinen sivu 63

esiasetusten digitaalinen lähettäminen -lisävaruste 27
esipainettu paperi

kiinnitysosan tila 193
tulostaminen 60

esitteet, paperit 184
Ethernet

kehystyyppiasetukset 216
liitäntä 12
tekniset tiedot 12

etuluukku

auki-viesti 120
tukoksen paikat 95