HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - F

background image

F

faksien digitaalinen lähettäminen -lisävaruste 27
Fast Ethernet 10/100TX 12
Fast InfraRed (FIR) -vastaanotin, ks. HP Fast InfraRed
(FIR) -vastaanotin
FastRes 205
FIH (Foreign Interface Harness) -liitäntä 12
FIR (Fast InfraRed) -vastaanotin, ks. HP Fast InfraRed
(FIR) -vastaanotin
FIRST-faksipalvelu 242
flash-muisti

aukot 221
DIMM-virheet 122
kirjoitussuojattu 123
päivittäminen 219
päivitysvirheet 126
tiedosto-viesti 122

fontit

CD-levyllä olevat 14
EIO-kiintolevyllä 13

background image

Hakemisto

259

kiinteät ja suhteutetut 232
komennot, PCL 236
ladattu, vianmääritys 151, 163
lataaminen 13
luettelot, tulostaminen 175, 191
Macintosh-tietokoneen mukana toimitetut 19
PCL 232
vianmääritys Courier 157
vianmääritys ESP-tiedostot 157

fonttitunnus 175
Foreign Interface Harness (FIH) -liitäntä 12