HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - H

background image

H

haalistunut muste, vianmääritys 142
Hae työ -valikko 190
hakemisto, tiedosto

tietoja 176
tulostaminen 191

harmaa tausta, vianmääritys 143
hidas tulostaminen, vianmääritys 155, 162
hoito

toimenpiteet 82

HP Disk Image -apuohjelma 14
HP Disk Management -apuohjelma 13, 253
HP Fast InfraRed (FIR) Receiver

tulostaminen kohteesta 78, 79
vianmääritys 153, 155

HP FIRST 242
HP-GL/2 229, 236
HP Jetdirect -asennusohjelma (UNIX) 254

HP Jetdirect -sivu 177
HP Jetdirect tulostinpalvelimet

uudelleen määrittäminen 168
vianmääritys 168

HP Jetdirect tulostinpalvelimien uudelleen
määrittäminen 168
HP JetLink -liitäntä 12
HP JetSend IP -osoitteet 171
HP JetSend -laitteiden IP-osoitteet 171
HP LaserJet -apuohjelma

CD-levyllä olevat 14
fonttien ja lomakkeiden käsittelyyn 13
Macintosh-tietokoneisiin 19

HP LaserJet Monochrome -kalvot 184
HP LaserJet -paperi 185
HP LaserJet -tulostusjärjestelmä 15
HP LaserJet -valokuvakiiltopaperi 184
HP Premium Choice LaserJet -paperi 184
HP SupportPack 243
HP Web Jetadmin -ohjelma

kuvaus 14, 254
käyttäminen väriaineen määrän

tarkastamiseen 90, 254

käyttö sisäänrakennettuun verkkopalvelimeen

pääsemiseksi 245

www-sivu 12

HP:n asiakaspalvelun www-sivut 243
HP:n Internet-asennusohjelma 14
HP:n monikäyttöpaperi 185
HP:n tulostustarvikkeiden ympäristöohjelma 241
HP:n yleiset ohjaimet Macintosh-tietokoneisiin 14
HP-ilmiantolinja 89
HP-toimistopaperi 186

background image

Hakemisto

260

HP-tulostuspaperi 185
HP-uusiopaperi 186
HP-UX-verkkoasennus 254
HP-yleisasennusohjelma 14
huolto

sopimukset 243

huoltosarjat

määrän ilmaisin 173
tilaaminen 125
viestien poistaminen 217

huoltosopimukset 243
häipymät, vianmääritys 142