HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - K

background image

K

kaapelit

kaaviokuvat 166
vianmääritys 162

kaksipuolinen tulostus

asetukset 201
letter tai A4-arkki 47, 48
mukautettu materiaali 49, 50
PCL-komennot 233
rei’itetty paperi 51, 52
vianmääritys 155, 158

kaksipuolisen tulostuksen lisälaite

ei tunnistettu 160
tukoksen paikat 95
tukosten poistaminen 100
vianmääritys 155, 158
viestit 118

kaksisuuntaisen viestinnän asetukset 214
kalvo, piirtoheitin

HP LaserJet 184
kiinnitysosan tila 193
lisääminen 53
PCL-komennot 235
tulostaminen 61

background image

Hakemisto

261

kalvot

HP LaserJet 184
kiinnitysosan tila 193
lisääminen 53
PCL-komennot 235
tulostaminen 61

kannet

tukoksen paikat 95
tukosten poistaminen oikean luukun

sisäpuolelta 97

tukosten poistaminen vasemmalta 107
viestit 120

kannet, vihko 81
kannettavat laitteet

tulostaminen kohteesta 78, 79
vianmääritys, langaton tulostus 153, 155

kannettavat tietokoneet

tulostaminen kohteesta 78, 79
vianmääritys, langaton tulostus 153, 155

kansioiden digitaalinen lähettäminen -lisävaruste 27
kapean materiaalin asetukset 206
kartta valikoista, ks. valikkokartta
kasetit, ks. väriainekasetit
kasettitila 65, 67
kehystyypin parametrit 216
keskeytetyn työn jatkaminen 23
kielet, tulostin

asennettujen luettelo, tulostaminen 171
HP-GL/2 229, 236
oletusasetus 208
PCL-komentotilat 236
viestit 119

kieli

ohjauspaneeli 148, 210
tuki 14

kierrätysohjelmat 241
kiiltävä paperi, HP 184
kiinnittyvät tarrat

kiinnitysosan tila 193
lisääminen 53
PCL-komennot 235
tulostaminen 60

kiinnitysosa

tilat 193
tukosten poistaminen 107
viestit 134
vipujen asetus 58, 59

kiinteä ohjelmisto

päivittäminen 12

kiinteät fontit 232
kiintolevy

ohjaus HP Disk Management -apuohjelmalla 253
ominaisuudet 13
tekniset tiedot 12

kiintolevyn lisävarusteet

asentaminen 227
ei tunnistettu 160
tiedostohakemisto, tulostaminen 176, 191
työn säilytys 208
vianmääritys 154
viestit 121

kirjat, kopioiminen 40
kirjekuoret

lisääminen 53, 57
marginaalit 59, 187

background image

Hakemisto

262

oletuskuvakoon asettaminen 200
rypyt, vianmääritys 146
tulostaminen 56

kirjelomake

HP LaserJet -paperi 185
kiinnitysosan tila 193
lisääminen 47, 48
PCL-komennot 235

kirjoitinkielet

asennettujen luettelo, tulostaminen 171
HP-GL/2 229, 236
oletusasetus 208
PCL-komentotilat 236
viestit 119

kirjoittimen huoltopakkaus

määrän ilmaisin 173
tilaaminen 125
viestin poistaminen 217

kirjoitussuojattu

flash-tiedosto 123
levy 121, 154
RAM-levy 126
ROM-levy 127

kirkkaus

ohjauspaneelin asetus 23
säätäminen kopiointia varten 45

Kohdetoiminnot 68
kohdistaminen, vianmääritys 145
kohdistuksen vääristymä, vianmääritys 145
kohteet, vianmääritys 157, 158
koko, fonttiasetukset 203
kokoonpano-ongelmat, vianmääritys 161

komennot

fonttiluettelo 232
ohjausmerkkijonot 231
syntaksi 230
tulostin 228
työnohjaus 233
yleinen 233

kontrasti, säätäminen kopiointia varten 44
koot, paperi

komennot, PCL 234
lokeroiden asettaminen 54
lokeroiden valitseminen 66, 67
viestit 130, 133

kopioiden koon muuttaminen 23
kopioiden skaalaaminen 23
kopioiden tarkistaminen, tulostaminen 76
kopioiminen

asiakirjansyöttölaitteen käyttäminen 40
kirjat 40
kontrastin säätäminen 44
kuvan muuttaminen 44
kuvaus 36
käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia 38
lasin käyttäminen 40
oletusasetusten käyttäminen 37
ominaisuudet ja edut 10
pienentäminen ja suurentaminen 44
taustan poistaminen 44
terävyyden säätäminen 45
tiheyden säätäminen (kontrasti ja kirkkaus) 45
tulostekohteen valitseminen 43

kopiointiasetukset 23

background image

Hakemisto

263

kopioita, lukumäärä

oletusasetus 200
PCL-komennot 233
pikakopiotyöt 74
tallennetut työt 71

kopioita, valittu lukumäärä 24
kopiomäärä

asetus, oletus 200
PCL-komennot 233
pikakopiotyöt 74
tallennetut työt 71

kortit

Ethernet 12
kiintolevy 12
LocalTalk 12
nopeat kopiointiyhteydet 12
Token Ring 12
USB, sarja 12

korttipaperi

PCL-komennot 235
tulostaminen 61

korvaa A4/letter 201
korvatut fontit

ladattu, vianmääritys 151, 163
vianmääritys Courier 157
vianmääritys ESP-tiedostot 157

kuluvat osat

kierrätys 241
määrän tarkastaminen 90
tarvikkeiden tilasivu 173

kuluvien osien tasot tarvikkeiden tilasivulla 173
kuvakokoon oletusasetus 200

kuvan laatu

asetukset 205
hoito puhdistussivun avulla 92
kuvia vioista 140

kytkentäyksikön viestit 123
käpristymä, vianmääritys 145
käsinsyöttö

ensimmäinen sivu 63
ohjauspaneelin asetukset 201
valitseminen 65
vianmääritys 152
viestit, vianmääritys 159

käsittelyvirhe 118
käyttäjänimi, yksityiset työt 69
käyttösivu

tietoja 174
tulostaminen 191

käyttöturvallisuustiedote (MSDS) 242
käyttöympäristöt 15
käytä eri paperia ensimmäiselle sivulle 63
kääntöyksikkö, ks. kaksipuolisen tulostuksen lisälaite