HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - M

background image

M

Macintosh

HP Disk Management -apuohjelma 253
HP LaserJet -apuohjelma 19
ohjaimet 16
ohjelmat 14, 19
toisen PPD:n valitseminen 167
tuki 13
tulostimen uudelleen nimeäminen 167
vianmääritysyhteydet 164

marginaalit

kirjekuoret 59, 187
leikkautuminen, vianmääritys 151
PCL-komennot 235
reunasta reunaan -kalibroinnin asetukset 205

materiaali

ensimmäinen sivu, erilainen 63
erikoinen 60
HP 184
kalvot 53, 61
kiinnitysyksikön tila 193
kulutuksen vähentäminen 240
käpristymä, vianmääritys 145
käsittelyasetukset 11
letter, lisääminen 47, 48
lokeroasetukset 54
lokeron 1 asetukset 65
lähteet, asetukset 67

marginaalit, kirjekuoret 187
oletuskuvakoon asettaminen 200
painojen vastaavuustaulukko 182
PCL-komennot 235
pieni, tila 206
rei´itetty, lisääminen 51, 52
tarrat 53, 60
uusiopaperi 186, 242
viestit 127

materiaalin suuntaaminen

A4 47, 48
kirjekuoret 53
letter 47, 48
mukautettu koko 49, 50
rei'itetty 51, 52
tarrat 53

merkistöt

PCL-komennot 232, 236
valitseminen 203

merkit

epämuotoiset, vianmääritys 144
häipymät, vianmääritys 142
merkistöt 203

merkkivalot ohjauspaneelissa, ks. ohjauspaneelin
merkkivalot
Microsoft-käyttöympäristöt 15
Mikä tämä on? Ohje 20
Mikä tämä on? -ohje 20, 23
monikäyttöpaperi, HP 185
monimutkaiset sivut, vianmääritys 131
monisivuinen tiedostomuoto digitaalisessa
lähettämisessä 32

background image

Hakemisto

267

monitoiminen viimeistelylaite

lokeron sijainti 42
tekniset tiedot 11
tukosten poistaminen 104
tukosten poistaminen nitojasta 111
vihkot, luominen 81

mopy-toiminto (useita alkuperäisiä kopioita)

ominaisuudet 62
vianmääritys 129

MS-DOS-kehotteet 163
MSDS (material safety data sheet,
käyttöturvallisuustiedote) 242
MTIFF-asetus digitaalisessa lähettämisessä 32
muisti

asennuksen varmistaminen 225
asentaminen 221
DIMM-virheet 135, 137
laajennus 219
NVRAM-virheet 138
ohjaus HP Disk Management -apuohjelmalla 253
päivittäminen 221
riittämätön 130
tulostuksen asetussivu 171
vaatimusten määrittäminen 219, 220
varaaminen 226
viestit 124

muistin laajentaminen 219
muistin varaaminen 226
mukautettu materiaali

lisääminen 49, 50
lokeroasetukset 54, 200
lokeron valitseminen 67

PCL-komennot 235
tulostaminen 61

muokkaaminen, ks. muuttaminen
muoviosien kierrätysohjelma 241
mustat pisteet, vianmääritys 92, 142
mustekasetit

käyttötiedot 174
osanumerot 184
tarvikkeiden tilasivu 173
viestit 123
vähän 209

muut kuin HP-väriainekasetit 89
muuttaminen

alkuperäisen asiakirjan ominaisuudet 26
kopioasetukset 27
kopioitu kuva 44
kopion kontrasti tai koko 23
kuvan kontrasti tai koko 27
ohjauspaneelin asetukset 252

määrittäminen

Windows-ohjain 18

Määritä asetukset -valikko 194