HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - N

background image

N

n/sivu-tulostus 64
NetWare

käyttöjärjestelmä 15
Source Routing (lähdereititys) -parametrit 216

nitojan tukokset

tukoksen poistaminen monitoimisesta

viimeistelylaitteesta 111

background image

Hakemisto

268

tukosten poistaminen

nitovasta/lajittelulaitteesta 108

vianmääritys usein toistuvat 156

nitova/lajittelija

paikantaminen 42
tulostekohteen valitseminen 43, 56

nitova/lajittelulaite

ei tunnistettu 161
tekniset tiedot 11
tukosten poistaminen 102
tukosten poistaminen nitojasta 108
vianmääritys 158
viestit 128

nitova

lajittelija

paikantaminen 42

nopeus

tarkkuusasetukset 205
tiedonsiirtoasetukset 214
vianmääritys 155, 162

Novell NetWare

käyttöjärjestelmä 15
Source Routing (lähdereititys) -parametrit 216

NVRAM-virheet 138
nykyinen sivumäärä 178