HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - O

background image

O

ohjaimen työmuisti (DWS) 171
ohjaimet

Apple LaserWriter -tulostin 19
asetusten tallentaminen 62
AutoCAD 17
CD-levyllä olevat 14
hankkiminen 15

käytönaikainen ohje 17
laitteen mukana toimitettavat 16
lataaminen 17
Macintosh 16
määrittäminen Windows-järjestelmään 18
ohjauspaneelin asetusten ohittaminen 188
oikean laiteohjaimen valitseminen 16
OS/2 17
PCL 16
PS 16
Valitsin, vianmääritys 164
vianmääritys 152
Windows 16
Windows-oletukset 18
www-sivu 16
yhteensopivuus vanhojen mallien kanssa 229

ohjaimet, ks. ohjaimet
ohjausmerkkijonot 231
ohjauspaneeli

Alkutilavalikko 217
asetusten muuttaminen 252
asetusten ohittaminen 188
EIO-valikko 215
Hae työ -valikko 190
I/O-valikko 213
järjestelmäasetusten valikko 208
kielen valitseminen 210
kieli 148
kosketusnäyttö 26
kuvaus 21
käyttäminen väriaineen määrän tarkastamiseen 90
liikkuminen 24
Määritä asetukset -valikko 194

background image

Hakemisto

269

ohjejärjestelmä 117
ominaisuudet 23
painikkeet 22, 25, 26
Paperinkäsittelyvalikko 192
Rinnakkaissyöttö-valikko 214
Tietovalikko 191
tilarivi 23, 24
tulostuslaatuvalikko 205
tulostusvalikko 200
tyhjä, vianmääritys 148
valikkoluettelon tulostaminen 191, 252
valikoiden käyttäminen 252
valikot 188
valot 28
viestit 24, 117

ohjauspaneelin Alkuperäinen-toiminto 23
ohjauspaneelin Aloita-painike 22, 23
ohjauspaneelin Huomio-valo 22, 28
ohjauspaneelin Kontrastin hallinta -toiminto 23
ohjauspaneelin Kopioasetukset-painike 27
ohjauspaneelin Kopio-toiminto 23
ohjauspaneelin Kuvaile alkuperäistä -painike 26
ohjauspaneelin Lähetysasetukset-toiminto 23
ohjauspaneelin Lähetysasetukset-vaihtoehto 27
ohjauspaneelin merkkivalot, ks. ohjauspaneelin
merkkivalot
ohjauspaneelin numeronäppäimistö 22, 23
ohjauspaneelin näppäimistö 22, 23
ohjauspaneelin OK-painike 25
ohjauspaneelin painikkeet 22, 26
ohjauspaneelin Palauta-painike 22, 23
ohjauspaneelin Paranna-toiminto 23
ohjauspaneelin parannustoiminto 44

ohjauspaneelin Peruuta-painike 25
ohjauspaneelin Pienennä-toiminto 23
ohjauspaneelin Stop-painike 22, 23
ohjauspaneelin Suurenna-toiminto 23
ohjauspaneelin taustan poistotoiminto kopiointia
varten 44
ohjauspaneelin terävyyden säätötoiminto kopiointia
varten 45
Ohjauspaneelin Tiedot-valo

ei vilku, vianmääritys 162
palaa, vianmääritys 159
vilkkuu, vianmääritys 154

ohjauspaneelin Tiedot-valo 28

kuvaus 22

ohjauspaneelin tiheyden säätötoiminto kopiointia
varten 45
ohjauspaneelin tilarivi 23, 24
ohjauspaneelin valikko 23
ohjauspaneelin Valmis-valo 22, 28
ohjauspaneelin valot

kuvaus 22
tulkitseminen 28

ohje

CD-levyllä olevat ohjeet 14
HP:n asiakaspalvelun www-sivut 243
laite 20
Mikä tämä on? 20
ohjaimet 17
ohjauspaneeli 23, 117
Opasta-ohje 20

ohjelmat

asiakas 14
AutoCAD 15

background image

Hakemisto

270

CD-levyllä olevat 15
järjestelmänvalvoja 14, 15
käyttäminen väriaineen määrän tarkastamiseen 90
Macintosh 14, 19
uudet työkalut 13
verkko 254
vianmääritys 152
Windows 14, 18

oikea luukku

auki-viesti 120
tukoksen paikat 95
tukosten poistaminen 97

oletusasetukset 23

kopioiminen 37
kopiomäärä 200
palauttaminen 217
tallentaminen 62
Windows 18

ominaisuudet

digitaalinen lähettäminen 30
kopioiminen 36
laite 10
ohjaimet 62
työn säilytys 68

ominaisuudet ja edut

kopioiminen 36
laite 10

ongelmat, ks. vianmääritys
Opasta-ohje 20
osanumerot, tarvikkeet 184
osittaiset sivut, vianmääritys 156

osoitekirja digitaalisessa lähettämisessä

käyttäminen 34

otsonipäästöt 239