HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - R

background image

R

rajausmerkit, tulostaminen 61
RAM-levy

asetukset 210
kirjoitussuojattu 126
viestit 126, 130

raportit

asetussivu 171
fonttiluettelot 175
Jetdirect-sivu 177
käyttösivu 174

background image

Hakemisto

273

tapahtumaloki 178
tarvikkeiden tilasivu 173
tiedostohakemisto 176
tulostaminen 169, 191
valikkoluettelo 170

ratatesti, tulostaminen 179
rei´ityksen ohitus, PCL-komennot 235
rei’itetty paperi

kiinnitysosan tila 193
lisääminen 51, 52
PCL-komennot 235
tulostaminen 60

Resolution Enhancement -tekniikan (REt)
asetukset 206
resurssien säästäminen 226
REt (Resolution Enhancement technology) -tekniikan
asetukset 206
reunaan asti, tulostaminen 61
reunasta reunaan -tila

marginaalin asetukset 205
ohita asetukset 201

reunat eivät tulostu, vianmääritys 151
riittämätön muisti 130
rinnakkaisliitäntä-viestit 131
Rinnakkaissyöttö-valikko 214
rinnakkaisviestintäasetukset 214
rivien kiertäminen, PCL-komento 235
rivien pystyvälistysasetukset 203
rivien väli

asetukset 203
PCL-komennot 235

rivinkierto, PCL-komento 235
rivinvaihtoasetukset 204

ROM-levy

kirjoitussuojattu 127
viestit 127

ryhmämerkki PCL-komennoissa 230
Ryhmä-painike 34
rypyt, vianmääritys

kirjekuoret 146
sivua 145