HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - S

background image

S

salasana etäkäyttöä varten 245
sarjanumero

kasetit 173
levyn lisävaruste 176
tulostin 171

sarjapuskuri-viestit 132
sarjat, huolto

määrän ilmaisin 173
tilaaminen 125
viestien poistaminen 217

sidontareunan asetukset 201
sisäiset fontit

asetukset 203
määritetyt 175
PCL-merkistökomennot 232

sisäänrakennettu verkkopalvelin

HP Web Jetadmin -ohjelman käyttäminen 245
kuvaus 245
käyttäminen väriaineen määrän

tarkastamiseen 245

sivua arkille 64
sivumäärät, katselu 171, 178

background image

Hakemisto

274

sivun suunta

automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa 26
ohjaimen asetukset 54
oletus 203
PCL-komennot 235

sivut eivät tulostu

kaikki 151
osittainen 156
pysähtyy kesken työn 163
viimeinen 159

Skannausoletukset-asetus 32
skannauspuskurivirheet 137
skannerin lasi, ks. lasi
Solaris-verkkoasennus 254
sopimukset, huolto 243
sotkuiset sivut, vianmääritys 156
Sovita koko 62
suhteutetut fontit 232
Sun Solaris -verkkoasennus 254
Suorita tulostinhuolto -viesti, poistaminen 217
SupportPack 243
suunta, sivu

automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa 26
ohjaimen asetukset 54
oletus 203
PCL-komennot 235

suurentaminen

kopioiden kirkkaus 23
kopioiden koko 23
kopioitu kuva 44
kopiot 23

syöttölokerot, ks. lokerot
syöttöongelmat, asiakirjansyöttölaite 86

syöttötilat, lokerot 65, 67
sähköposti

luotujen tiedostojen tiedostomuoto 32
lähettäminen mfp-laitteen digitaalinen lähettäminen

-toiminnolla 29, 31

lähettäminen useille vastaanottajille 32
osoittaminen ennustavan tekstinsyötön avulla 33

sähköpostiviestien osoittaminen

ennustavan tekstinsyötön avulla 33
useille vastaanottajille 32
yhdelle vastaanottajalle 31

säätäminen, ks. muuttaminen 2