HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - T

background image

T

tahriintunut väriaine, vianmääritys 143
taittumat, vianmääritys 145
takasivun asetukset 64
takuutiedot 243
tallennetut työt

aikakatkaisuasetukset 208
luominen 71
ohjauspaneelin asetukset 190
poistaminen 72
tulostaminen 71
viestit 129

tallennuslaitteet, asentaminen 227
tallentaminen

muistiresurssit 226
tuoteasetukset 62

tapahtumaloki 178

tietoja 171, 178
tulostaminen 179

background image

Hakemisto

275

tarkista ja säilytä -työt

aikakatkaisuasetukset 208
luominen 76
ohjauspaneelin asetukset 190
poistaminen 77
tulostaminen 76

tarkkuusasetukset 205
tarrat

kiinnitysosan tila 193
lisääminen 53
PCL-komennot 235
tulostaminen 60

tarvikkeet

kierrätys 241
osanumerot 184

tarvikkeiden tilasivu

tietoja 173
tulostaminen 191

tausta, harmaa 143
tehdasasetukset 23
tehtäväpalkin kuvake, tilan tarkastaminen
kohteesta 90
tekniset tiedot 11

liitännät 12
monitoiminen viimeistelylaite 11
paperin syöttö ja tulostus 11
tuote 181

tekniset viittaukset, PCL 5/PJL-komennot 229
teksti, vianmääritys

epämuotoiset 144
häipymät 142

telat, puhdistaminen 86
testi, paperirata 179

tiedonsiirtoasetukset 214
tiedostohakemisto

tietoja 176
tulostaminen 191

tiedostomuodot digitaalisessa lähettämisessä 32
Tiedostotyyppi-asetus digitaalisessa
lähettämisessä 32
tietoja puuttuu, vianmääritys 154
tietoja säännöksistä 238
tietosivut

asetukset 171
fonttiluettelot 175
Jetdirect 177
käyttö 174
tapahtumaloki 178
tarvikkeiden tila 173
tiedostohakemisto 176
tulostaminen 169, 191
valikkoluettelo 170

tietoturvatiedot, asetussivu 171
Tietovalikko 191
TIFF-asetus digitaalisessa lähettämisessä 32
tila, tarvikkeet

tietosivu 173, 191
väriainekasetit 89

tilailmaisin, Fast InfraRed (FIR) -vastaanotin 79
tilapäiset tulostusvirheet 134
tilat, lokero 65, 67
tilaviestit, ks. viestit
toimistopaperi, HP 186
toinen PPD, valitseminen 167
toistuvat jäljet, vianmääritys 144

background image

Hakemisto

276

Token Ring

kehystyyppiasetukset 216
kortit 12

tukokset

paikkojen etsiminen 95
poistaminen 94
poistaminen lajittelulaitteesta ja

nitovasta/lajittelulaitteesta 102

poistaminen lokerosta 2 tai 3 98
poistaminen lokerosta 4 99
poistaminen monitoimisesta

viimeistelylaitteesta 104

poistaminen oikean luukun sisäpuolelta 97
poistaminen valinnaisesta kääntöyksiköstä 100
selvitysasetukset 210
toistuva vianmääritys 115
tukosten poistaminen kiinnitysosasta 107
tukosten poistaminen vasemmasta luukusta 107
viestit 120, 130
ks. myös nitojan tukokset

tukosten selvitysasetukset 210
tulkitseminen 28
tulostaminen

kirjekuoret 56
paperiratatesti 179
perusohjeet 54
pikakopiotyöt 74
puhdistussivu 92
tallennetut työt 71
tapahtumaloki 179
tarkista ja säilytä -työt 76
tietosivut 169
valikkoluettelo 170, 191

vihkot 62
yksityiset työt 69

tulostelokerot, ks. lokerot
tulostimen nimeäminen Macintoshin valitsimesta 167
tulostimen uudelleen nimeäminen Macintoshin
valitsimesta 167
tulostimen virran kytkeminen 148
tulostinkomennot

kuvaus 228
ohjausmerkkijonot 231
syntaksi 230
yleinen 233

tulostinpalvelimet, vianmääritys 168
tulostuksen jatkaminen 80
tulostuksen keskeyttäminen 79, 80
tulostuksen pysäyttäminen 80
tulostus vinossa, vianmääritys 145
tulostuslaatu

asetukset 205
hoito puhdistussivun avulla 92
puhdistussivu, tulostaminen 92
vianmääritys 140

tulostuslaatuvalikko 205
tulostusmateriaalin lisääminen

A4 47, 48
kirjekuoret 53, 57
letter 47, 48
mukautettu koko 49, 50
rei'itetty 51, 52
tarrat 53
viestit 127, 128

tulostuspaperi, HP 185

background image

Hakemisto

277

tulostuspuoli alas -lokero

kuvaus 42
tukoksen paikat 95
valitseminen 56

tulostuspuoli ylös -lokero

kuvaus 42
tukoksen paikat 95
valitseminen 56

tulostustarvikkeiden ympäristöohjelma 241
tulostusvalikko 200
tumma-asetus, värimäärä 206
tyhjät sivut

lisääminen 64
vianmääritys 152

tyypit, paperi

lokeroasetukset 192
lokeroiden valitseminen 66, 67
PCL-komennot 235
viestit 130, 133

työn nimi, yksityiset työt 69
työn säilytys

aikakatkaisuasetukset 208
Hae työ -valikko 190
pikakopiointi 73
tallennetut työt 71
tarkista ja säilytä 76
toiminnot, käyttäminen 68
töitten ylärajan asetus 208
viestit 129
yksityiset työt 69

työn säilytysasetukset 68
työnohjauskomennot 233

työt

aloittaminen 23
keskeytetyn jatkaminen 23
pysäyttäminen 23

töiden aloittaminen 23
töiden poistaminen

pikakopiointi 75
tallennettu 72
tarkista ja säilytä 77
yksityinen 70

töiden vapauttaminen

pikakopiointi 74
tallennettu 71
tarkista ja säilytä 76
yksityinen 69