HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen

background image

Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen

Ohjauspaneelin vaihtoehtojen ja mahdollisten arvojen täydellinen luettelo löytyy kohdasta

“Ohjauspaneelin valikot”

sivulla 188

. Lisävarusteita asennettaessa valikoihin tulee automaattisia uusia vaihtoehtoja.

Ohjauspaneelin valikkoluettelon tulostaminen

1

Valitse Valikko.

2

Valitse

Tiedot.

3

Valitse

Valikko

.

4

Valitse

Tulosta valikot

.

5

Poistu valikosta valitsemalla OK.

Ohjauspaneelin asetuksen muuttaminen

1

Valitse Valikko.

2

Siirry haluamasi valikon kohdalle ja valitse se painamalla. Toista tämä toimenpide valikon mukaan alavalikolle.

3

Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla.

4

Siirry haluamasi arvon kohdalle ja valitse se painamalla. Näytössä olevan valinnan viereen ilmestyy tähti (

*

) merkkinä

siitä, että valinta on nyt oletusasetus.

5

Poistu valikosta valitsemalla OK.

Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Ohjelman asetukset korvaavat ohjaimen
asetukset.)

background image

F Hallintatehtävät

253

HP Disk Management -apuohjelma