HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Peruuta-painike

background image

Peruuta-painike

Jokaisessa kosketusnäytön alemman tason näytössä (kaikissa päänäyttöä alemmissa näytöissä) on Peruuta-painike.
Peruuta-painikkeella peruutetaan tehdyt muutokset ja palataan edelliseen näyttöön.