HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Alkuperäinen

background image

Alkuperäinen

Pääkosketusnäytön Alkuperäinen-osan avulla voit kuvailla alkuperäisen asiakirjan ominaisuuksia. Alkuperäinen-osa on jaettu
kolmeen osaan, jotka kuvailevat kopioitavaa alkuperäistä asiakirjaa:Tulostussuunta-kuvake: Näyttää, miten alkuperäinen asiakirja tulisi sijoittaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lasille.
Laite havaitsee automaattisesti paperin koon, kun asiakirja asetetaan automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lasille.
Automaattisen koon havaitsemisen voi ohittaa koskettamalla Kuvaile alkuperäistä -painiketta ja muuttamalla asiakirjan
kokoa.Kuvaile alkuperäistä -painike: Näyttää Alkuperäisen asetukset -näytön, jossa voit kuvailla alkuperäistä asiakirjaa.Alkuperäinen sivu -kuvake: Näyttää nykyiset asetukset graafisena esityksenä.

Alkuperäinen-osa

Kuvan
muokkaaminen
-osa

Kopio-osa

Lähetysasetukset
-painike

Kuvaile
alkuperäi
stä

Kopioas
etukset

Paranna

Pienennä/suurenna
-painike

Kontrastin hallinta

Sivun suunta
-kuvake

Kopiosivu-kuvake

Alkuperäinen sivu
-kuvake

background image

2 Ohjauspaneeli

27

Ohjauspaneelin kosketusnäyttö

Alkuperäisen kuvaaminen

1

Valitse Kuvaile alkuperäistä -painike. Kosketusnäyttöön tulee Alkuperäisen asetukset -näyttö.

2

Kosketa asetuksia, jotka parhaiten kuvaavat asiakirjaa, kuten koko, sivun suunta, sivujen lukumäärä ja sivun sisältö.
Valitut asetukset näkyvät sivu-kuvakkeessa.