HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ohjauspaneelin toiminnot

background image

Ohjauspaneelin toiminnot

Toiminnot/
Painikkeet

Toiminto

Tilarivi

Näyttää laitteen nykyisen tilan, kopioiden määrän, valikon ja ohjeen.

Valikko

Avaa paperinkäsittely- ja laitteenmääritysasetukset.

Ohje

Avaa Mikä tämä on? -ohjeen tai Opasta-ohjeen asetukset.

Alkuperäinen

Näyttää alkuperäisen asiakirjan asetukset. Laite tunnistaa asiakirjan koon automaattisesti.

Kopio

Näyttää asiakirjan tulostusasetukset.

Lähetysasetukset

Mahdollistaa asiakirjojen lähettämisen sähköpostin kautta.

Pienennä/suurenna

Pienentää tai suurentaa kopion kokoa.

Kontrastin hallinta

Lisää tai vähentää kirkkautta.

Avaa Mikä tämä on? -ohjeen. Upotettu kosketusnäytön valikoihin.

Paranna

Avaa ikkunan, joka sisältää parantamistoiminnot.

P

ALAUTA

Palauttaa työn asetukset tehdasasetuksiksi tai käyttäjän määrittämiksi oletusasetuksiksi.

S

TOP

Peruuttaa aktiivisen työn.

A

LOITA

Aloittaa kopiointityön tai digitaalisen lähettämisen tai jatkaa keskeytettyä työtä.

Numeronäppäimistö

Mahdollistaa haluttujen kopioiden määrän ja muiden numeeristen arvojen kirjoittamisen.

Paranna

background image

2 Ohjauspaneeli

24

Liikkuminen ohjauspaneelissa