HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Yleistä

background image

Yleistä

Laitteen ohjauspaneelissa on ainutlaatuinen graafinen kosketusnäyttö, jonka ansiosta kopioiminen, digitaalinen lähettäminen
ja tulostaminen onnistuvat samasta paneelista.

Normaalin kopiokoneen toimintojen lisäksi ohjauspaneelin avulla voidaan myös tulostaa ja lähettää digitaalisia lähetyksiä.
Ohjauspaneelin avulla voit kuvailla alkuperäisen asiakirjan ominaisuudet, määrittää skannattuun kuvan tehtävät muutokset ja
valita kopioon halutut ominaisuudet. Voit esimerkiksi kuvata alkuperäisen asiakirjan A4-kokoiseksi, kaksipuoliseksi
tekstiasiakirjaksi ja sen jälkeen määrittää kopioon tulevat skaalaus- tai kontrastimuutokset. Tämän jälkeen voit määrittää
kopiointiasetukset, kuten kopioinnissa käytettävän lokeron ja paperikoon. Graafisessa näytössä on alkuperäistä asiakirjaa ja
kopiota edustavat kuvat (sivu-kuvakkeet).

Näiden ominaisuuksien lisäksi ohjauspaneelista saa esille useita valikoita, joiden avulla voit määrittää järjestelmän
oletusasetukset, muokata tietyn työn asetuksia sekä tallentaa ja avata tulostettuja ja skannattuja töitä.

Tässä luvussa esitellään seuraavat ohjauspaneelia koskevat aiheet:Ohjauspaneelin sisältöLiikkuminen ohjauspaneelissaOhjauspaneelin kosketusnäyttöOhjauspaneelin valojen tulkitseminen

Myöhemmissä kappaleissa käsitellään ohjauspaneelin toiminnot, joita käytetään lähettämiseen, kopioimiseen ja
tulostamiseen.

background image

2 Ohjauspaneeli

22

Ohjauspaneelin sisältö