HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Alkuperäisten alivalikko

background image

Alkuperäisten alivalikko

Vaikka voitkin käyttää kaikkia kohteita kosketusnäytön avulla, voit myös valita kopioinnin ja kohteiden lähettämisen laitteen
valikoista.

Tuote

Arvot

Selitys

PAPERIKOKO=AUTO

AUTO

LETTER

LEDGER

LEGAL

EXEC

A3

A4

A5

B4

B5

KIRJA

Määrittää alkuperäisen asiakirjan paperikoon.

Laite määrittää alkuperäisen asiakirjan paperikoon paperintunnistimien avulla.
Jos paperikokoa ei tunnisteta, käyttäjä voi valita koon tuettujen paperikokojen
luettelosta.

ARKIN PUOLIEN
LUKUMÄÄRÄ=1

1

2

Määrittää, skannataanko alkuperäisen asiakirjan toinen puoli vai molemmat
puolet.

Laite kehottaa käyttäjää kääntämään sivun, jos

2

on valittuna ja alkuperäinen

on asetettu lasille.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

195

Määritä asetukset -valikko

SUUNTA=
PYSTY

PYSTY

VAAKA

Ilmaisee, onko alkuperäisen suunta pysty (lyhyt sivu ylhäällä) vai vaaka (pitkä
sivu ylhäällä).

SIVUN
SISÄLTÖ=YHDISTELMÄ

YHDISTELMÄ

TEKSTI

KUVA

Kuvaa alkuperäisen tyyppiä.

Valitse Kuva, jos alkuperäisessä on graafisia kuvia, ja Teksti, jos
alkuperäisessä on vain tekstiä. Valitse Yhdistelmä, jos alkuperäisessä on sekä
kuvia että tekstiä.

TEKSTIN/KUVAN
JÄRJESTYS=4

0-8

Näyttää tekstin ja kuvien tärkeysjärjestyksen, jos

SISÄLTÖ

on määritetty

yhdistelmäksi. Voit valita jonkin yhdeksästä arvosta.

0

=tekstin maksimointi

8

=kuvan maksimointi

TIHEYS=4

0 8

Määrittää kuvan kontrastin ja kirkkauden. Voit valita jonkin yhdeksästä arvosta.

0

=vaalein

8

=tummin

PAKSU PAPERI=EI

KYLLÄ

EI

Ilmoittaa, jos laite skannaa paksua paperia.

Jos paksu paperi on

määritetty, skanneri säätää paperin kireyttä, kun se kulkee

skannausalueen läpi. Tämä voi vaikuttaa tulostuslaatuun papereilla, joiden
paino on

yli 100 g/mm.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

196

Määritä asetukset -valikko