HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - I/O-alivalikko

background image

I/O-alivalikko

I/O-valikon valinnat vaikuttavat laitteen ja tietokoneen väliseen tiedonsiirtoon.

Tuote

Arvot

Selitys

I/O-KATKO=15

5

-

300

Valitse I/O-aikakatkaisun aikaraja sekunneissa. (I/O-aikakatkaisu ilmaisee
sekunneissa ajan, jonka laite odottaa ennen tulostustyön päättämistä.)

Asetuksella voit säätää aikakatkaisun aikarajan sopivaksi. Kasvata
aikakatkaisun arvoa, jos laite tulostaa kesken tulostustyön muiden porttien
kautta tullutta tietoa.

ETSI JA LÄHETÄ
YHDYSKÄYTÄVIIN

Käynnistää haun, jolla etsitään verkosta vapaa SMTP-palvelin ja LDAP-palvelin.
Myös

AUTOMAATTINEN HAKU

määrittää nämä kaksi osoitetta, kun vapaat

palvelimet ovat löytyneet.

SMTP-YHDYSKÄYTÄVÄ

SMTP-PALVELIN

Laitteesta lähetettävää sähköpostia käsittelevän SMTP-palvelimen Internet
Protocol (IP) -osoite.

Osoite täytyy määrittää, jotta sähköposti toimisi.

LDAP-YHDYSKÄYTÄVÄ

LDAP-PALVELIN

Laitteesta lähetettävän sähköpostin osoitekirjaa käsittelevän LDAP-palvelimen
IP-osoite.

Tämä IP-osoite on valinnainen.

TESTI LÄHET.
YHDYSKÄYT.

Vahvistaa määritetyt palvelimet.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

214

Määritä asetukset -valikko

Rinnakkaissyöttö-alivalikko

Tuote

Arvot

Selitys

NOPEA YHTEYS

KYLLÄ
EI

Laite hyväksyy nopeat rinnakkaisviestintämenetelmät laitteen ja uusien
tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa.

LISÄTOIMINNOT
TOIMINN=KYLLÄ

KYLLÄ
EI

Valinnalla otetaan kaksisuuntainen rinnakkaisviestintä käyttöön tai pois
käytöstä. Oletusasetuksena on kaksisuuntainen rinnakkaisportti (IEEE-1284).

Tällä asetuksella laite voi lähettää tietokoneelle tilan palauteviestejä. (Jos
rinnakkaiset laajennetut toiminnot otetaan käyttöön, voi kielenvaihto hidastua.)

background image

B Ohjauspaneelin valikot

215

Määritä asetukset -valikko

EIO-alivalikko

EIO (enhanced input/output) -alivalikko on käytössä vain, kun laitteen EIO-paikkaan on asennettu EIO-laite (esim. HP
Jetdirect -tulostinpalvelin). Valikon sisältö vaihtelee asennetun lisälaitteen mukaan. Jos tulostimessa on HP Jetdirect
-tulostinpalvelimen EIO-kortti, verkon perusparametrit voi määrittää EIO-valikosta. Verkon perusparametrit ja muita
parametreja voi määrittää myös HP Web Jetadminin tai muiden verkkoyhteystyökalujen (kuten Telnet tai sisäänrakennettu
verkkopalvelin) kautta.

Tuote

Asetukset

Arvot

Selitys

TCP/IP

OTA KÄYTTÖÖN

MÄÄRITÄ TAPA

MANUAALISET
ASETUKSET

KYLLÄ
EI

BOOTP
DHCP
MANUAALINEN

IP-OSOITE
n.n.n.n

ALIVERKON
PEITE m.m.m.m

SYSLOG-PALVEL
IN n.n.n.n

OLETUSYHDYSKÄ
YTÄVÄ n.n.n.n

AIKAKATKAISU
xx

Määrittää, onko TCP/IP-protokolla käytössä (

KYLLÄ

) vai pois

käytöstä (

EI

).

Määrittää, asetetaanko TCP/IP-parametrit automaattisesti
verkkopalvelimelta käyttämällä BootP- tai DHCP-protokollaa
vai asetetaanko parametrit manuaalisesti EIO-alivalikosta.

Pääset määrittämään parametreja, jotka voi määrittää
manuaalisesti laitteen ohjauspaneelista. Jos parametrit
halutaan määrittää manuaalisesti

MÄÄRITÄ TAPA

-asetuksen

tulee olla

MANUAALINEN

.

Laitteen yksilöivä IP-osoite, jossa n on arvo välillä 0–255.

Laitteen aliverkon peite, jossa m on arvo välillä 0–255.
Peitettä käytetään IP-osoitteissa määrittämään aliverkot ja
solmut.

Syslog-palvelimen IP-osoite, jota käytetään syslog-viestien
vastaanottamiseen ja kirjaamiseen.

Yhdyskäytävän tai reitittimen IP-osoite, jota käytetään toisten
verkkojen kanssa viestimiseen.

Aikakatkaisuarvo (sekunneissa), jonka jälkeen käyttämätön
TCP-tulostetietoyhteys suljetaan automaattisesti. Oletusarvo
on 270 sekuntia. Asetus 0 poistaa aikakatkaisun käytöstä.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

216

Määritä asetukset -valikko

IPX/SPX

OTA KÄYTTÖÖN

KEHYSTYYPPI

SOURCE
ROUTING

KYLLÄ
EI

AUTO
EN_8023
EN_II
EN_8022
EN_SNAP
TR_8022
TR_SNAP

AUTO
EI
KAIKKI REITIT
YKSI REITTI

Määrittää, onko APX/SPX-protokolla käytössä (

KYLLÄ

) vai pois

käytöstä (

EI

).

Valitsee verkon kehystyyppiasetuksen

Oletusvalinnalla

AUTO

kehystyypiksi asetetaan ja rajataan

automaattisesti ensimmäisenä tunnistettu kehystyyppi.

Vain Ethernet-verkoille voi valita seuraavat kehystyypit:

EN_8023

,

EN_II

,

EN_8022

ja

EN_SNAP

.

Vain Token Ring -verkoille voi valita seuraavat kehystyypit:

TR_8022

ja

TR_SNAP

.

Määritä Token Ring -verkoille NetWare Token Ring Source
Routing (lähdereititys) -parametrit.

AUTO

(oletus): Verkon vaatima lähdereititystyyppi havaitaan

automaattisesti.

EI:

Kaikki paketit lähetetään ilman lähdereititystä. Ainoastaan

saman verkon paketit vastaanotetaan.

KAIKKI REITIT

ja

YKSI REITTI

: Kaikki paketit lähetetään ilman

lähdereititystä (yleislähetykset ja tuntemattomat reitit).

APPLETALK

OTA KÄYTTÖÖN

KYLLÄ
EI

Valitsee, onko AppleTalk-protokolla käytössä (vain
Ethernet-verkko) (

KYLLÄ

) vai pois käytöstä (

EI

).

DLC/LLC

OTA KÄYTTÖÖN

KYLLÄ
EI

Määrittää, onko DLC/LLC-protokollapino käytössä (

KYLLÄ

) vai

pois käytöstä (

EI

).

LINKKINOPEUS

AUTO
10T HALF
10T FULL
100TX HALF
100TX FULL

Asettaa HP Jetdirect 10/100TX -tulostinpalvelimen verkon
linkkinopeuden ja yhteystilan (vain Ethernet-verkko).
Oletusasetus on

AUTO

. Laite määrittää itsensä automaattisesti

vastaamaan verkon linkkinopeutta (10 tai 100 megatavua/s) ja
yhteystilaa (yksi- tai kaksisuuntainen).

Tuote

Asetukset

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

217

Määritä asetukset -valikko