HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Järjestelmän asetukset -alivalikko

background image

Järjestelmän asetukset -alivalikko

Tämän valikon valinnat vaikuttavat laitteen toimintaan. Määritä laitteen asetukset tulostustarpeittesi mukaisesti.

Tuote

Arvot

Selitys

TÖITTEN YLÄRAJA=32

1

-

100

Määrittää, kuinka monta työtä voidaan tallentaa laitteen valinnaiselle
kiintolevylle.

TYÖN JONOTUSAIKA=
EI

EI
1 TUNTI
4 TUNTIA
1 PÄIVÄ
1 VIIKKO

Määrittää, kuinka kauan pikakopiointitöitä, tarkista ja säilytä -töitä sekä
yksityisiä ja tallennettuja töitä säilytetään, ennen kuin ne poistetaan
automaattisesti jonosta.

VIRRANSÄÄSTÖAIKA=1
TUNTI

1 MINUUTTI
15 MINUUTTIA
90 MINUUTTIA
1 TUNTI
2 TUNTIA
4 TUNTIA

Määrittää, kuinka kauan laite on käyttämättömänä valmiustilassa, ennen
kuin se siirtyy virransäästötilaan.Minimoi laitteen käyttämän vir tamäärän, kun laite on valmiustilassa.Vähentää laitteen elektronisiin osiin kohdistuvaa kulutusta (sammuttaa
näytön taustavalon).Kun lähetät tulostustyön, laite poistuu automaattisesti
virransäästötilasta, kun painat ohjauspaneelin näppäintä tai avaat
paperilokeron tai yläkannen.

Huomautus

Virransäästötilassa näytön taustavalo ei pala, mutta näyttöä voi silti lukea.

KIRJOITINKIELI=AUTO

AUTO
PCL
POSTSCRIPT

Valitse laitteen oletuskieli (muoto). Valittavissa olevat arvot vaihtelevat
laitteeseen asennettujen kielien mukaan.

Normaalisti laitekieltä ei tule vaihtaa (oletusasetus on

AUTO

). Jos vaihdat

kielen tiettyyn laitekieleen, laite ei automaattisesti vaihda kielestä
toiseen, ellei laitteelle lähetetä erityisiä ohjelmistokomentoja.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

209

Määritä asetukset -valikko

POISTETTAVAT
VAROITUKSET=
TYÖ

KYLLÄ
TYÖ

Määrittää ajan, jonka poistettava varoitus näkyy laitteen
ohjauspaneelissa.

KYLLÄ

: Varoitusviestit näkyvät ohjauspaneelissa, kunnes valitaan Jatka.

TYÖ

: Varoitusviestit näkyvät ohjauspaneelissa, kunnes viestin aiheuttanut

työ on tulostunut loppuun.

AUTOMAATTINEN
JATKAMINEN=KYLLÄ

KYLLÄ
EI

Määrittää, kuinka laite reagoi virhetilanteisiin.

KYLLÄ

: Jos virhe estää tulostuksen, näyttöön tulee viesti ja laite siirtyy

pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa sen jälkeen linjatilaan.

EI

: Jos virhe estää tulostamisen, viesti jää näyttöön eikä laite tulosta,

ennen kuin valitaan Jatka.

Huomautus

Jos haluat keskeyttää tulostamisen niittien loppuessa (valinnainen nitoja
on asennettu), aseta ohjauspaneelin Järjestelmän asetukset -valikosta

AUTOMAATTINEN JATKAMINEN=EI

.

VÄRIAINE VÄHISSÄ=
JATKAAKSESI

JATKA
STOP

Määrittää laitteen toiminnan, kun väriaine on vähissä.

VÄRIAINE VÄHISSÄ

-viesti tulee ensin näkyviin, kun väriainekasetti on melkein tyhjä. (Noin
2 400 sivua voidaan tulostaa, kun väriainekasetista on jäljellä viisi
prosenttia.)

JATKA

: Laite jatkaa tulostamista, vaikka

VÄRIAINE VÄHISSÄ

-viesti tulee

näkyviin.

STOP

: Laite siirtyy pois linjalta ja odottaa käyttäjän toimia.

Katso lisätietoja kohdasta

“Väriainekasetin käsitteleminen” sivulla 89

.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

210

Määritä asetukset -valikko

TUKOKSEN SELVITYS=
AUTO

AUTO
KYLLÄ
EI

Määritä, kuinka laite toimii tukostilanteissa.

AUTO

: Laite valitsee automaattisesti parhaan tukoksen selvitystavan

(tavallisesti

KYLLÄ

). Tämä on oletusasetus.

KYLLÄ

: Laite tulostaa sivut automaattisesti uudelleen paperitukoksen

poistamisen jälkeen.

EI

: Laite ei tulosta sivuja uudelleen paperitukoksen jälkeen. Asetuksella

voidaan parantaa tulostuslaatua.

RAM-LEVY=EI

AUTO
EI

Tämä valinta määrittää, miten RAM-levy asennetaan. Tämä valinta näkyy
näytössä vain, kun laitteeseen ei ole asennettu valinnaista kiintolevyä ja
kun laitteessa on vähintään 8 megatavua (Mt) muistia.

EI

: RAM-levy pois käytöstä.

Huomautus

Jos asetus

EI

on vaihdettu asetukseksi

AUTO

, laite alustetaan

automaattisesti uudelleen, kun se palaa tulostuksen jälkeen
valmiustilaan.

KIELI=SUOMI

Sisältää kaikki luettelon kielet.

Kun kieliasetuksia selataan,

KIELI=

-asetus tulisi päivittää niin, että se

lukisi korostetulla kielellä.

NOLLAA KOPIOINNIN
AIKAKATKAISU=60
SEKUNTIA

KAIKKI

Määrittää ajan, jonka ohjauspaneelin täytyy olla käyttämättömänä, ennen
kuin kopioasetukset palautetaan oletusasetuksiksi.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää arvon.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

211

Määritä asetukset -valikko

Tuote

Arvot

Selitys

NOLLAA LÄHETYKSEN
AIKAKATKAISU=60
SEKUNTIA

KAIKKI

Määrittää ajan, jonka ohjauspaneelin täytyy olla käyttämättömänä, ennen kuin
kopioasetukset palautetaan oletusasetuksiksi.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää arvon.

SIIRRÄ
TULOSUSTYÖTÄ=KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Estää verkkotulostustöiden käynnistymisen määritettynä aikana kopioinnin
jälkeen.

MUUTA AIKAA=15
SEKUNTIA

KAIKKI

Määrittää ajan, jonka tulostustyö joutuu odottamaan, jos

SIIRRÄ

TULOSTUSTYÖTÄ=KYLLÄ

-asetus on käytössä

Järjestelmänvalvoja voi määrittää arvon.

JATKA
SKANNAUSTA=KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Sallii kopiotyön skannaamisen, vaikka laite tulostaisi toista työtä. Työ
skannataan ja säilytetään, kunnes ne voidaan tulostaa. Jos valinta on

JATKA

SKANNAUSTA=EI

, työtä ei skannata, ennen kuin tulostustyö on suoritettu.

AUTOMAATTINEN TYÖN
KESKEYTYS=EI

EI

KYLLÄ

Asetuksella kopiotyö voidaan tulostaa keskeyttämällä kaikki verkon kautta
tulostettavat työt kokonaisten kopioiden välissä.

Kun asetus on

EI

, kopiotyö odottaa, kunnes verkkotulostustyöt on suoritettu.

KESKEYTÄ
KOPIOINTI=EI

EI

KYLLÄ

Asetuksella käyttäjä voi keskeyttää käynnissä olevan kopiotyön ja ottaa muun
kopion. Kun painat

K

ÄYNNISTÄ

-painiketta, laite kysyy, haluatko keskeyttää

käynnissä olevan kopiotyön.

Kun asetuksena on

EI

, toinen kopiotyö ei voi keskeyttää käynnissä olevaa

kopiotyötä.

REUNASTA REUNAAN
-KOPIOT=EI

EI

KYLLÄ

Määrittää, tulostetaanko kopiot arkin reunasta reunaan (1 mm [0,04 tuumaa]
paperin reunasta) vai käytetäänkö tavallisia 6,35 mm:n (0,25 tuuman) reunoja.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

212

Määritä asetukset -valikko

ÄÄNIPALAUTE=KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Antaa äänimerkin, kun painat jotakin painiketta tai kun kosketat kosketusnäytön
interaktiivista aluetta.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

213

Määritä asetukset -valikko