HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopioinnin alivalikko

background image

Kopioinnin alivalikko

Tuote

Arvot

Selitys

PUOLIA=1

1

2

Ilmoittaa, tulostetaanko kuvat arkin toiselle puolelle vai molemmille puolille.

LAJITTELE=
LAJITTELE

LAJITTELE

POISTA
LAJITTELU

Ilmoittaa, lajitellaanko kopiot vai ei.

PAPERIN KOHDE=
TULOSTUSPUOLI ALAS
-LOKERO

TULOSTUSPUOLI
YLÖS -LOKERO

TULOSTUSPUOLI
ALAS -LOKERO

VIHKON LOKERO

Ilmoittaa, mihin lokeroon kopiot tulostetaan.

Voit valita vihkon lokeron vain, jos monitoiminen viimeistelylaite on asennettu.

KOPIOITA=1

1-999

Ilmoittaa valmiiden kopioiden määrän, kun painat

K

ÄYNNISTÄ

-painiketta siten,

että kopiomäärää ei valita numeronäppäimillä.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

197

Määritä asetukset -valikko

NIITIT=NOLLA

Arvot
vaihtelevat
kiinnitetyn
tulostuslaitteen
mukaan.

Jos nidontaa on pyydetty, tämä näyttää, mihin niitti sijoitetaan ja kuinka monta
niittiä nidotaan.

Jos tuotteeseen on kiinnitetty lajittelulaite, nidonta ei ole valittavissa.

Jos nitova lajittelulaite on kiinnitettynä, voit valita jonkin seuraavista arvoista:

NOLLA

YKSI

(vasen yläkulma)

KULMITTAIN

(vasen yläkulma)

KAKSI

KOLME

KUUSI

MUKAUTETTU

(vain, jos nitovalla lajittelulaitteella on Mukautettu-määritys)

VASTAKKAINEN KULMA

Huomautus

Paperikoon, paperin suunnan ja paperin syöttösuunnan
vaihtelun vuoksi kannattaa kokeilla eri
nidontavaihtoehtoja, jotta tulokset olisivat haluamiasi.

Jos monitoiminen viimeistelylulaite on kiinnitettynä, voit valita jonkin
seuraavista arvoista:

NOLLA

YKSI

KAKSI

SATULANIDONTA

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

198

Määritä asetukset -valikko