HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tulostus-alivalikko

background image

Tulostus-alivalikko

Joitakin tämän valikon toiminnoista voidaan käyttää sovellusohjelmasta tai laiteohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu).
Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätietoja kohdasta

“Ohjaimen

ominaisuuksien käyttäminen” sivulla 62

.

Tuote

Arvot

Selitys

KOPIOITA=1

1

-

32 000

Aseta kopioiden oletusmäärä valitsemalla numero väliltä

1

-

32 000

.

Valitse kopiomäärä numeronäppäimillä.

Huomautus

Kopioiden määrä on parasta määrittää ohjaimesta tai
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset
korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)

OLETUSPAPERIKOKO=
LETTER

KAIKKI
LETTER
LEGAL
A4
EXECUTIVE
11X17
A3
JISB4
JISB5
MUKAUTETTU
A5

Asettaa paperin ja kirjekuoren tulostuskuvan oletuskoon. (Valinnan nimi
vaihtuu paperista kirjekuoreksi, kun selaat saatavissa olevia kokoja.)

OLETUS MUKAUTETTU
PAPERIKOKO

MITTAYKSIKKÖ
X-MITTA
Y-MITTA

Käyttäjä voi asettaa mukautetun paperikoon kaikille asennetuille
lokeroille. Vaihda lokeron numeroksi <N>. Tämä valikko näkyy vain, kun
kytkin on asetettu Mukautettu koko -asentoon. Käyttäjä voi valita
mukautetun paperikoon X- ja Y-mitat käyttämällä lokeroiden
mittatarroja.

PAPERIN KOHDE=
PERUSTULOSTELOKERO

VAKIO
TULOSTUSPUOLI YLÖS
VALINNAINEN

Käyttäjä voi määrittää kohdelokeron. Vain asennetut lokerot näkyvät
valikossa.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

201

Määritä asetukset -valikko

DUPLEX=EI

EI
KYLLÄ

Aseta arvoksi

KYLLÄ

, jos haluat tulostaa paperin molemmille puolille

(kaksipuolinen tulostus) tai

EI

, jos haluat tulostaa yhdelle puolelle

(yksipuolinen) paperiarkkia.

Katso lisätietoja tuotteen CD-levyllä olevasta Esittely-oppaasta tai käy
osoitteessa

www.hp.com/cposupport/

.

SIDONTA=PITKÄ REUNA

PITKÄ REUNA
LYHYT REUNA

Käyttäjä voi muuttaa kaksipuolisen tulostuksen sidontareunaa. Tämä
valinta näkyy, kun valinnainen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on
asennettu laitteeseen ja asetuksena on

DUPLEX=KYLLÄ

.

KORVAA A4/LETTER=
EI

KYLLÄ
EI

Käytä tätä komentoa, jos haluat tulostaa letter-kokoiselle paperille, kun
A4-kokoinen työ on lähetetty, mutta laitteeseen ei ole ladattu
A4-kokoista paperia. (Tai jos haluat tulostaa A4-kokoiselle paperille,
kun letter-kokoinen työ on lähetetty ja letter-kokoista paperia ei ole
laitteessa.)

KÄSINSYÖTTÖ=EI

EI
KYLLÄ

Syötä paperi käsin lokerosta 1, sen sijaan että se syötettäisiin
automaattisesti lokerosta. Kun asetus

KÄSINSYÖTTÖ=KYLLÄ

on käytössä

ja valinnainen lokero 1 on tyhjä, laite siirtyy pois linjatilasta, kun se
vastaanottaa tulostustyön. Laite näyttää viestin

SYÖTÄ KÄSIN

[PAPERIKOKO]

.

Katso lisätietoja kohdasta

“Paperin syöttäminen käsin lokerosta 1”

sivulla 65

.

REUNASTA REUNAAN
KORVAA=EI

EI
KYLLÄ

Ottaa reunasta reunaan -tilan käyttöön tai pois käytöstä kaikissa
tulostustöissä. Tämä tila voidaan ohittaa tulostustyöstä käsin reunasta
reunaan PJL-muuttujan avulla.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

202

Määritä asetukset -valikko

COURIER-FONTTI=NORMAA
LI

NORMAALI
TUMMA

Valitse käytettävä Courier-fontin versio:

NORMAALI

: Sisäinen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet 4

-sarjan tulostimissa.

TUMMA

: Sisäinen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet III

-sarjan tulostimissa.

Molempia fonttiversioita ei voi käyttää yhtä aikaa.

LEVEÄ A4=EI

KYLLÄ
EI

Leveä A4 -asetus muuttaa A4-paperiarkin yhdelle riville enintään
tulostuvien merkkien lukumäärää.

KYLLÄ

: Yhdelle riville voidaan tulostaa kaikkiaan 80 kymmenen askelen

merkkiä.

EI

: Yhdelle riville voidaan tulostaa kaikkiaan 78 kymmenen askelen

merkkiä.

PS-VIRHEET=EI

KYLLÄ
EI

Valitse

KYLLÄ

, jos haluat, että PS-virheistä tulostetaan PS-virhesivu.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

203

Määritä asetukset -valikko

LOMAKKEEN PITUUS

SUUNTA

FONTTILÄHDE

FONTTINUMERO

FONTTIASKEL=10,00

FONTTIPISTEEN
KOKO=12,00

MERKISTÖ=PC-8

60

PYSTY

SISÄINEN

0-999

0,44

-

99,99

4,00

-

999,75

PC-8

Asettaa oletuspaperikoon pystyvälistykseksi 5–128 riviä. Kirjoita arvo
numeronäppäimillä.

Käyttäjä voi valita sivun oletussuunnan.

Huomautus

Suunta-asetus kannattaa asettaa laiteohjaimesta tai
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset
korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)

SISÄINEN

: Sisäiset fontit.

LADATTAVA

: Pysyvät ladattavat fontit.

PAIKKA 1, 2

tai

3

: Fontit tallennetaan yhteen kolmesta

DIMM-korttipaikasta.

Laite määrää jokaiselle fontille numeron ja näyttää fontit
PCL-fonttiluettelossa (lisätietoja on kohdassa

“PCL- tai

PS-fonttiluettelo” sivulla 175

). Fontin numero näkyy tulosteen Font nro

-sarakkeessa.

Kirjoita arvo numeronäppäimillä tai vierittämällä ja koskettamalla arvoa.
Valinta on käytössä fonttivalinnan mukaan.

Kirjoita arvo numeronäppäimillä tai vierittämällä ja koskettamalla arvoa.
Valinta on käytössä fonttivalinnan mukaan.

Valitse jokin monista saatavilla olevista merkistöistä laitteen
ohjauspaneelista. Merkistön muodostavat kaikki tietyn fontin merkit.
PC-8 tai PC-850 on suositeltava viivanpiir tomerkeille.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

204

Määritä asetukset -valikko

LIITÄ CR JA LF=EI

KYLLÄ
EI

Liitä rivinvaihto kuhunkin rivinsyöttöön aiempien PCL-töiden kanssa
yhteensopivissa töissä (pelkkä teksti, ei työnohjausta) valitsemalla

KYLLÄ

. Joissakin käyttöympäristöissä, kuten UNIX-ympäristössä, uusi

rivi ilmaistaan käyttämällä vain rivinsyötön ohjauskoodia. Valinnalla
käyttäjä voi lisätä rivinsyöttöön vaununpalautuksen.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

205

Määritä asetukset -valikko