HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Paperinkäsittelyvalikko

background image

Paperinkäsittelyvalikko

Kun paperinkäsittelyasetukset on määritetty ohjauspaneelista oikein, voit tulostaa valitsemalla paperin tyypin ja koon
laiteohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Katso lisätietoja kohdasta

“Tulostaminen paperin koon ja tyypin mukaan” sivulla 66

.

Joitakin tämän valikon valinnoista (kuten kaksipuolinen tulostus ja käsinsyöttö) voidaan käyttää sovellusohjelmasta tai
laiteohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset.
Katso lisätietoja kohdasta

“Ohjaimen ominaisuuksien käyttäminen” sivulla 62

.

Tuote

Arvot

Selitys

LOKERO 1
TILA=ENSIMMÄINEN

ENSIMMÄINEN
KASETTI

ENSIMMÄINEN:

Käyttäjä voi määrittää, käytetäänkö lokerossa olevaa

materiaalia.

KASETTI:

Jos asetuksena on

KASETTI

, lokerolle täytyy määrittää

koko, tyyppi ja toiminnot.

LOKERO <N>
KOKO=LETTER

Käyttäjä voi asettaa lokeroiden 2, 3 ja 4 (jos asennettu) paperikoon,
kun kytkin on

MUKAUTETTU

-asennossa. Koko havaitaan

automaattisesti, jos kytkin on

NORMAALI

-asennossa. Vaihda lokeron

numeroksi <N>.

LOKERO <N>
TYYPPI=TAVALL

Käyttäjä voi määrittää jokaisen lokeron materiaalityypin. Vaihda
lokeron numeroksi <N>.

background image

B Ohjauspaneelin valikot

193

Paperinkäsittelyvalikko

KIINNITYSYKSIKÖN
TILA

AUTO
NORMAALI
MATALA
KORKEA 1
KORKEA 2
NOPEUS

Määritä jokaiselle paperityypille kiinnitysosan tila.

Kiinnitysosan tilaa voi muuttaa vain tästä ohjauspaneelin valikosta.

AUTO

: Hyödyntää materiaalityypin parasta mahdollista tilaa.

NORMAALI

: Normaali lämpötila, tulostaa 50 sivua minuutissa

(HP LaserJet 9000Lmfp tulostaa 40 sivua minuutissa).

MATALA

: Alhainen lämpötila, tulostaa 50 sivua minuutissa

(HP LaserJet 9000Lmfp tulostaa 40 sivua minuutissa).

KORKEA 1

: Kohonnut lämpötila, tulostaa 50 sivua minuutissa

(HP LaserJet 9000Lmfp tulostaa 40 sivua minuutissa).

KORKEA 2

: korkea lämpötila, tulostaa 32 sivua minuutissa.

NOPEUS

: Tässä tilassa tulostetaan normaalinopeudella, mutta ennen

seuraavan työn aloittamista pidetään 40 sekunnin tauko. Jokaisen
400 tulostetun sivun jälkeen työn ensimmäinen sivu tulostetaan
hitaammin, mikä puhdistaa kiinnitysosan. Tulosteessa ei pitäisi
näkyä virheitä. Tätä asetusta ei suositella.

Jokaisen paperityypin oletusarvo on

AUTO

.

Jos haluat nähdä täydellisen listan tuetuista paperityypeistä, katso
tuotteen CD-levyllä oleva Esittely-opas tai käy osoitteessa

www.hp.com/cposupport/

.

VAROITUS

Jos muutat kiinnitysosan tilaksi

KORKEA 1

tai

KORKEA 2

, muista

palauttaa oletusasetukset, kun tulostus on valmis. Jos paperityypiksi
asetetaan

KORKEA 1

tai

KORKEA 2

, joidenkin kuluvien osien (esim.

kiinnitysosa) jäljellä oleva käyttöaika saattaa lyhentyä ja virheitä ja
tukoksia saattaa tapahtua.

Tuote

Arvot

Selitys

background image

B Ohjauspaneelin valikot

194

Määritä asetukset -valikko