HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Laitteen ominaisuudet ja edut

background image

Laitteen ominaisuudet ja edut

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp -laite on suunniteltu työryhmän yhteiskäyttöön. Kaikki työryhmän jäsenet voivat
kopioida ja tulostaa laitteella asiakirjoja tai lähettää sillä mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja digitaalisesti. HP LaserJet
9000mfp on erillislaite, eikä sitä tarvitse liittää tietokoneeseen. Verkkotulostusta lukuun ottamatta kaikki toiminnot voidaan
valita laitteen ohjauspaneelista.

Kopioiminen ja lähettäminenerilliset tilat tekstille, grafiikalle ja näiden yhdistelmilletyön keskeytystoiminto (nykyinen asiakirja tulostetaan kokonaan)useiden sivujen tulostaminen arkille (N/arkki-tulostus)laitteen käyttäjälle tarkoitettuja animaatioita (esimerkiksi paperitukosten selvitystilanteista)automaattinen määritystoiminto, joka määrittää laitteen asetukset halutun lopputuloksen mukaisiksikirjojen kopiointimahdollisuusyhteensopivuus sähköpostin kanssaenergiankulutusta vähentävä virransäästötilakaksipuolinen skannaus yhdellä pyyhkäisyllä

Väriainekasettitarvikkeiden tilasivu, jolla on väriaineen määrän ilmaisin, sivujen määrä sekä tietoa käytetystä paperikoostaväriainekasetti on muotoiltu niin, että sitä ei tarvitse ravistaaaidon HP-väriainekasetin tunnistusjärjestelmäautomaattinen suojaliuskan poistaminen

background image

1 Perustoiminnot

11

Laitteen ominaisuudet ja edut

PaperinkäsittelyasetuksetPaperin syöttöLokero 1 (monikäyttölokero): Monikäyttölokero, jossa voi käyttää paperia, kalvoja, tarroja ja kirjekuoria. Lokeroon
mahtuu enintään 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta.Lokerot 2 ja 3: Kaksi 500 arkin syöttölokeroa. Nämä lokerot havaitsevat tavalliset paperikoot aina A3-kokoon asti ja
mahdollistavat tulostamisen mukautetulle paperikoolle.Lokero 4 (2 000 arkin syöttölaite): Tämä lokero havaitsee tavalliset paperikoot aina A3-kokoon asti ja mahdollistaa
tulostamisen mukautetulle paperikoolle.automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) Lokeroon mahtuu enintään 100 paperiarkkia.Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite: Mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen (tulostamisen paperin molemmille
puolille).Paperin tulostusAutomaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero: Lokeroon mahtuu enintään 100 paperiarkkia.3 000 arkin lajittelulaite: Lajittelulaitteeseen mahtuu enintään 3 000 paperiarkkia.

-

Lokero 1 (tulostuspuoli ylös -lokero): Lokeroon mahtuu enintään 125 paperiarkkia.

-

Lokero 2 (tulostuspuoli alas -lokero): Lokeroon mahtuu enintään 3 000 paperiarkkia. Tulostelokerot ovat
tulostuslaitteiden osa.3 000 arkin nitova lajittelulaite: Laitteella voidaan nitoa jopa 50 arkin tulostustyö tai enintään 5,5 mm korkea työ.

-

Lokero 1 (tulostuspuoli ylös -lokero): Lokeroon mahtuu enintään 125 paperiarkkia.

-

Lokero 2 (tulostuspuoli alas -lokero): Lokeroon mahtuu enintään 3 000 paperiarkkia. Tulostelokerot ovat
tulostuslaitteiden osa.Monitoiminen viimeistelylaite: Laitteeseen mahtuu 1 000 lajiteltua arkkia. Lisäksi se mahdollistaa jopa 50 arkin
nitomisen sekä enintään 10 arkin vihkojen taittamisen ja satulanidonnan.

-

Pinolokero (Lokero 1): Lokeroon mahtuu enintään 1 000 paperiarkkia.

-

Vihkolokero (Lokero 2): Lokeroon mahtuu enintään 50 vihkoa.

background image

1 Perustoiminnot

12

Laitteen ominaisuudet ja edut

Liitännätkolme vapaata EIO (Enhanced input/output) -kor ttipaikkaa, jotka tukevat seuraavia kortteja:nopea kopiointiyhteyskiintolevyFast Ethernet 10/100TX -verkkokortti, joka voidaan korvata jollakin seuraavista valinnaisista kor teista:

-

USB, sarja

-

LocalTalk

-

Ethernet (10Base-T ja 10Base2)

-

Token RingrinnakkaisliitäntäHP Fast InfraRed (FIR) -liitäntäFIH (Foreign Interface Harness) -liitäntä (AUX)HP JetLink -liitäntäHP Jetdirect -tulostinpalvelin

YmpäristöominaisuudetVirransäästötoiminto säästää energiaa (täyttää E

NERGY

S

TAR

® -vaatimukset, koskee vain HP LaserJet 9000mfp

-tulostinta)Laitteessa on käytetty paljon kierrätettäviä osia ja materiaaleja

Huomautus

Lisätietoja on kohdassa

Ympäristönsuojelu sivulla 239

.

Kiinteän ohjelmiston päivittäminen

Voit halutessasi päivittää laitteen kiinteän ohjelmiston. Lataa uusin kiinteän ohjelmiston versio osoitteesta

www.hp.com/go/lj9000_firmware

ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla (lisätietoja on osoitteessa

www.hp.com/go/webjetadmin

) voit lähettää kiinteän ohjelmiston päivitykset helposti useaan laitteeseen samanaikaisesti.

background image

1 Perustoiminnot

13

Laitteen ominaisuudet ja edut

HP:n EIO-kiintolevy

EIO-kiintolevyä voidaan käyttää valittujen tulostustöiden tallentamiseen, RIP ONCE -tekniikan tukemiseen ja ladattujen
fonttien ja lomakkeiden pysyvään tallentamiseen. Useat EIO-kiintolevylle tallennetut kohteet säilyvät laitteessa, vaikka
laitteesta katkaistaan vir ta (toisin kuin tavallisessa laitteen muistissa). EIO-kiintolevylle ladatut fontit ovat kaikkien laitteen
käyttäjien käytössä.

EIO-kiintolevy voidaan lisäturvan takaamiseksi kirjoitussuojata erikoisohjelmiston avulla.

Windows-käyttäjät

HP Disk Management -apuohjelman avulla voit poistaa tiedostoja ja hallita massamuistivälineessä olevia fontteja. Lisätietoja
on kohdassa

HP Disk Management -apuohjelma sivulla 253

. Lisätietoja on myös laitteen ohjelmiston ohjeessa.

Hewlett-Packard tuo silloin tällöin markkinoille uusia ohjelmistotyökaluja laitetta ja sen lisälaitteita varten. Nämä työkalut ovat
saatavilla Internetistä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

(HP:n sivusto).

Macintosh-käyttäjät

Käytä HP LaserJet -apuohjelmaa fonttien ja tiedostojen lataamiseen. Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa

HP LaserJet -apuohjelma (Macintosh) sivulla 19

tai HP LaserJet -apuohjelman mukana olevassa HP LaserJet -apuohjelman

käytönaikaisessa ohjeessa.

background image

1 Perustoiminnot

14

Hyödyllisiä laiteohjelmistoja entistä joustavampaan käyttöön