HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tarrojen tulostaminen

background image

Tarrojen tulostaminenSuuntaa tarrat ohjeiden mukaan. Ohjeet löytyvät kohdasta

“Materiaalin suuntaaminen” sivulla 47

.Voit tulostaa jopa 50 tarra-arkkia lokerosta 1.Käytä vain laser tulostimille suositeltuja tarroja. Varmista, että tarrat ovat vaatimusten mukaisia. (Katso lisätietoja
tuotteen CD-levyllä olevasta Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.)

VAROITUS

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi vahingoittaa tuotetta.

Erityisvaroitukset:Älä lataa lokeroa 1 täyteen, koska tarrat ovat raskaampia kuin paperi.Älä käytä tarroja, jotka ovat irronneet taustapaperista, ovat rypistyneitä tai muulla tavalla vahingoittuneita.Älä käytä tarroja, joiden taustapaperi on näkyvissä tarrojen puolelta. (Tarrojen täytyy peittää taustapaperi kokonaan
ilman rakoja.)Älä syötä samaa tarra-arkkia useammin kuin kerran. Tausta-arkki on suunniteltu menemään tuotteen läpi vain kerran.Älä tulosta tarrojen molemmille puolille.

background image

5 Tulostaminen

61

Erikoispaperille tulostaminen