HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Erilainen ensimmäinen sivu

background image

Erilainen ensimmäinen sivu

Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen

Seuraavilla ohjeilla työn ensimmäisen sivun voi tulostaa erilaiselle paperille kuin
tulostustyön muut sivut.

1

Valitse Windows-ympäristössä ohjaimesta "Käytä eri paperia ensimmäiselle
sivulle". Valitse lokero 1 (tai käsinsyöttö) ensimmäiselle sivulle ja jokin toinen
lokero muille sivuille. Aseta ensimmäisellä sivulla käytettävää paperia
lokeroon 1. (Käsinsyötössä paperi on asetettava lokeroon 1, kun työ on
lähetetty tuotteeseen ja tuote pyytää paperia.) Lataa paperi lokeroon 1
tulostuspuoli ylöspäin ja paperin yläreuna tuotteen takareunaan päin.

Valitse Macintosh-tietokoneissa Tulostus-valintaikkunasta Ensimmäinen

lähteestä ja Muut lähteestä.

Huomautus

Valintojen tekotapa vaihtelee sovelluksen ja ohjaimen mukaan. (Joitakin valintoja on
mahdollista käyttää vain ohjaimesta.)

2

Lataa paperi asiakirjan muita sivuja var ten eri lokeroon. Ensimmäisen ja
seuraavat sivut voi valita paperityypin mukaan. Katso lisätietoja kohdasta

“Tulostaminen paperin koon ja tyypin mukaan” sivulla 66

.

1

2

background image

5 Tulostaminen

64

Tyhjä takasivu